Moderaterna i Västra Götalandsregionen

 • Budgeten i korthet

  21 jun 2016

  Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion. kortversion_budget2017

 • Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

  30 maj 2016

  GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.

 • Grönblå budget för 2017

  30 maj 2016

  Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.

 • Ett år med GrönBlå Samverkan

  28 dec 2015

  Pressmeddelande  •  2015-12-28 Ett år med GrönBlå Samverkan

Engagera dig Bli medlem Besök vår shop

Evenemang i regionen

MQ-dagen

lör 27 aug 2016, 10:00 till 13:00

Härlanda Park, Kålltorpsgatan 3, 416 52 Göteborg, Sverige

Lokal: SDN Härlanda/Örgrytes lokaler, Härlanda Park, Kålltorpsvägen 2, Göteborg.

MQ-dagen

lör 27 aug 2016, 10:00 till 13:00

Härlanda Park, Kålltorpsgatan 3, 416 52 Göteborg, Sverige

Lokal: SDN Härlanda/Örgrytes lokaler, Härlanda Park, Kålltorpsvägen 2, Göteborg.

11-kaffe på Frölunda Torg

lör 27 aug 2016, 11:00 till 12:00

Frölunda torg, 421 44 Västra Frölunda, Sverige

Västerföreningarna håller kaffekampanj. De som kan tar med en termos med te eller kaffe och någon kan ta med en liten flaska med mjölk. Muggar finns.

Nyheter från förbunden