Moderaterna i Västra Götalandsregionen

 • Grönblå nyheter

  7 sep 2016

  Här kan du via  mynewsdesk   följa alla nyheter från majoritetspartierna i Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen. Nyheter från Grönblå samverkan

 • Budgeten i korthet

  21 jun 2016

  Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion. kortversion_budget2017

 • Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

  30 maj 2016

  GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.

 • Grönblå budget för 2017

  30 maj 2016

  Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.

Engagera dig Bli medlem Besök vår shop

Evenemang i regionen

Fullmäktigegrupp Göteborg

mån 23 jan 2017, 18:00 till 20:30

Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg 1,Gothenburg,411 10, 411 10 Göteborg, Sverige

Endast för medlemmar. Mötet hålls i Sjöfartssalen på Rådhuset.

Moderata Seniorer lunchföredrag

ons 25 jan 2017, 12:00 till 13:00

Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg, Sverige

Moderata Seniorer lunchföredrag med Lotta Nibell, VD för GotEvent.

Fullmäktige Göteborg

tors 26 jan 2017, 16:00 till 22:00

Kronhuset, Kronhusgatan 1D, 411 13 Göteborg, Sverige

Nyheter från förbunden