Moderaterna i Västra Götalandsregionen

 • Grönblå nyheter

  7 sep 2016

  Här kan du via  mynewsdesk   följa alla nyheter från majoritetspartierna i Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen. Nyheter från Grönblå samverkan

 • Budgeten i korthet

  21 jun 2016

  Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion. kortversion_budget2017

 • Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

  30 maj 2016

  GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.

 • Grönblå budget för 2017

  30 maj 2016

  Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.

Engagera dig Bli medlem Besök vår shop

Evenemang i regionen

Hammarkullekarnevalen

fre 26 maj 2017 (Hela dagen) till sön 28 maj 2017 (Hela dagen)

Hammarkullen, Göteborg, Sverige

Hammarkullekarnevalen pågår den 26-28 maj. Göteborgsmoderaterna kommer att vara på plats och ha ett kampanjtält under helgen.

Torslandamoderaterna kampanjar

lör 27 maj 2017, 10:00 till 12:00

Torslandamoderaterna kampanjar utanför ICA MAXI huvudingång på Amhults torg i Torslanda.

11-kaffe på Frölunda Torg

lör 27 maj 2017, 11:00 till 12:00

Frölunda torg, Västra Frölunda, Sverige

Västerföreningarna håller traditionsenlig samtalskampanj på Frölunda Torg.

Alla är varmt välkomna!

Nyheter från förbunden