Moderaterna i Västra Götalandsregionen

 • Budgeten för 2016 presenterad av Grönblå majoriteten

  4 maj 2015

  // // d;d++)c[d].apply(u,n);return u}function a(t,e){f[t]=s(t).concat(e)}function s(t){return f[t]||[]}function c(){return n(e)}var f={};return{on:a,emit:e,create:c,listeners:s,_events:f}}function r(){return{}}var o="nr@context",i=t("gos");e.exports=n()},{gos:"7eSDFh"}],ee:[function(t,e){e.exports=t("QJf3ax")},{}],3:[function(t){function e(t){try{i.console&&console.log(t)}catch(e){}}var n,r=t("ee"),o=t(1),i={};try{n=localStorage.getItem("__nr_flags").split(","),console&&"function"==typeof console.log&&(i.console=!0,-1!==n.indexOf("dev

 • GrönBlå Samverkan föreslår 25 nya ST-tjänster inom psykiatrin

  22 apr 2015

  Den GrönBlå majoriteten tar initiativ för att säkra kompetensförsörjningen inom psykiatrin. För att påskynda processen föreslås att särskilda medel tillskapas som ett finansierings-/startbidrag.

 • Regionstyrelsen kritisk till vattendirektivets åtgärdsförslag

  22 apr 2015

  Brist på delaktighet, oklart kring finansiering och risk för att mindre företag på landsbygden drabbas. Regionstyrelsen yttrade sig kritiskt över EU:s vattendirektiv på tisdagen.

 • Ja till nya sjukhus i Göteborg

  10 mar 2015

Engagera dig Bli medlem Besök vår shop

Evenemang i regionen

Moderata seniorer - våravslutning

ons 6 maj 2015, 12:00 till 14:00

Göteborgsoperan, Christina Nilssons gata, 411 04 Göteborg, Sverige

Talare: Anders Ottosson, v.VD. Avslutningslunch på restaurangen och överraskning. OBS: Särskild anmälan och avgift. Anmälan: http://bit.ly/operan6maj

Utbildningsgruppen

tors 7 maj 2015, 18:30 till 20:00

Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, Sverige

Referensgruppen sammanträder på kansliet. Anmälan via länken:

Nyheter från förbunden