Cecilia (M) förnyar välfärdsreformer

0x17176120

Widegren(M) utsedd att förnya moderata välfärdsreformer Under torsdagen presenterade Anna Kinberg Batra (M) partiordförande, reformarbetsgrupper inför valet 2018. En av fem arbetsgrupper fokuserar på välfärdens utmaningar, för elever, lärare, patienter, sjuksköterskor, äldre och socialsekreterare, för att nämna några. Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg och Moderaternas Socialpolitiska talesperson, kommer att vara en av dem som ansvarar för  arbete, vars underlag kommer att vara beslutsunderlag till partistämman i oktober 2017 och underlag för alliansens valmanifest 2018.     Personalbrist … Läs mer här

Cecilia (M):s plan för ett starkare Skaraborg

Cecilia medverkar i Kalla Fakta

M:s plan för ett starkare Skaraborg skriver Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson Ulf Kristersson (M), Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Skövde och Cecilia (M). Sverige är på väg åt fel håll. Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. I Västsverige och Skaraborg omfattar utanförskapet 149 000 personer. Otryggheten är stor. Det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen men det … Läs mer här

Cecilia (M) skriver på DN-debatt om vårdköer

FOF 2

Regeringen pratar gärna om vården och de sjuka, men har hittills inte lagt en enda proposition för att förbättra vården. Det skriver Cecilia (M) på Dagens Nyheters debatt, DN-debatt. Svenska väntetider är längst i Europa. Två år har nu gått sedan vänsterregeringen tog över det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu två alldeles för sent ger statsministern ansvarigt statsråd Gabriel Wikström (S) i uppdrag att öka tillgängligheten i vården. Det är ett rejält underkännande … Läs mer här

Cecilia (m)otionerar om ny älgjaktspremiär

traktor

Cecilia (m)otionerar om ny älgjaktspremiär!   I dag är det älgjaktspremiär i södra Sverige. Det vill Skaraborgs riksdagsledamot ändra på, från måndag till lördag. Under motionsperioden i Sveriges Riksdag förnyade Widegren (M) förslaget om ny älgjaktspremiär. Detta därför att fler skall kunna deltaga, föryngringen fortsätta och fler engageras i att sköta Sveriges viltstam.  Gör det enklare för fler att engagera sig som jägare och delta, samtidigt som man stärker arbetslinjen, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot … Läs mer här

Cecilia i SVT; Skärp kampen mot cancer!

rosabandet1

Skärp kampen mot cancer. Sverige kan mer, skriver Cecilia Widegren (M) på SVT opinion. Höstens bröstcancermånad är här igen och de rosa banden för tankarna, för de flesta, till en vän, en kollega eller till och med en mamma som går eller har gått igenom bröstcancer. Den förskräckliga sjukdomen som bryter ner människor finns nära bland oss alla och därför är det viktigt att vi politiker i Sverige ständigt har målet att förbättra cancervården.   … Läs mer här

Cecilia (M)otionerar i riksdagen

Cecilia presenterar Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport 2

Under den allmänna motionsperioden i Sveriges riksdag väckte Cecilia (M) flertalet förslag för att stärka Sverige och Skaraborg. Motioner av olika karaktär. Bl a kan nämnas ny uppgraderad cancerstrategi, stärkt nära vård, mer mobil vård i hemmet, ny älgjaktspremiär, ökad hastighet för A- respektive Epa-traktorer, mindre administration för små- och medelstora företag, för att nämna några. Ta del av Cecilias motioner här; http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/cecilia-widegren_0893004490313    

Cecilia (M): Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö

Cecilia Widegren Skaraborg

Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö   Sverige är sämst i Europa på väntetider i hälso- och sjukvården. Vi har därtill stora regionala skillnader avseende väntetider för patienter, inte minst gällande cancervård. Detta är inte rimligt. Kraftfulla åtgärder krävs.   Tyvärr saknas förslag från den svaga vänsterregeringen på hur cancervård ska ta ytterligare steg för att korta köer och skapa fler och effektivare tydliga vårdprocesser för landets cancerpatienter. Snarare verkar vänsterregeringen i motsatt riktning. … Läs mer här

Cecilia (M): Regeringen saknar plan för patientsäkerheten

Cecilia m utsikt över Skaraborg

Regeringen saknar plan för att stärka patientsäkerheten   Brister i städningen i vården kan i allra värsta fall vara förenad med livsfara för patienterna. Precis som att Sverige har Europas längsta väntetider i vården. Det är helt oacceptabelt. Ett kraftigt förbättringsarbete behövs.   Patientsäkerhet är det allra viktigaste kvalitetsområdet. Det är den allmänna uppfattningen inom vården och kommer också till uttryck i Riksrevisionens rapport och granskning av patientsäkerheten.   I Sverige beslutade riksdagen år 2010 … Läs mer här

Cecilia (M) i Almedalen

4417379244_3615d4a2051

  I årets Almedalen deltar Cecilia (M) som vanligt i flertalet seminarier, debatter, utfrågningar, heta stolen, intervjuer, samtal, möten etc. Följ Cecilias arbete direkt på Twitter och Facebook. Cecilia deltar bl a i arrangemang som ordnas av Nätverket mot Cancer, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Läkartidningen, Socialstyrelsen, tidningen Dagens Medicin, tidningen MedTech Magazine, Moderaterna, Alliansen, Sveriges Pensionärsförbund, Neuroförbundet, Hjärt- och Lungfonden, Swedac, Nationella Häststiftelsen, Expressen TV, Dövas Tidning, Bröstcancerföreningen, Forska Sverige m fl … Nätverket mot Cancer http://www.natverketmotcancer.se/almedalen/ … Läs mer här

Cecilia (M) i Expressen om bättre strokevård

Cecilia Widegren i Gamla Stan

Regeringen ställs till svars i riksdagen om ojämlik strokevård av Cecilia (M).  Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Ca 30 000 svenskar drabbas årligen. Stroke är en allvarlig sjukdom och ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, såsom tal, skrift, motorik, känsel, syn och kognitiva förmågor. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men det … Läs mer här