Cecilia (M): Regeringen skapar osäkerhet för patienter

CW_Donation

I riksdagens frågestund frågade Cecilia (M) statsrådet och vårdminister Gabriel Wikström (S) om regeringen avser att fortsätta bereda frågan om försämring av patienternas lika rätt att välja vårdcentral. Tyvärr kvarstår osäkerheten om regeringen avser att följa riksdagens beslut eller inte. Det är patienter och vårdens personal som tyvärr blir lidande. anf.26 Cecilia Widegren (M): Herr talman! Jag vänder mig till statsrådet Gabriel Wikström I dag är rätten att välja vård lika för alla, oavsett var man … Läs mer här

Cecilia (M): Gårdsförsäljning ger jobb och levande landsbygd

Bengt-Anders, Lars, Elisabeth och Cecilia på Köttex

Gårdsförsäljning ger jobb och levande landsbygd Alliansen, M, FP, C och KD, har en långsiktig strategi att fortsatt se möjligheter till jobb och tillväxt i hela landet. Vi behöver göra mer för att stimulera förutsättningar för levande landsbygd, så att hela Sverige kan bidraga till jobbmotorn. Människor, entreprenörer och företagares engagemang och idékraft skall tas tillvara. Vår uppgift är att på många sätt göra det möjligt. Landsbygden ger inte minst möjligheter till fler och nya … Läs mer här

Cecilia (M): Elever och lärare främst

4416627165_158101d47a_z

Alliansens budget, M, C, FP och C, som den rödgröna vänsterregeringen klamrar sig fast vid makten för att nu administrera under 2015, trots statsministerns löfte om motsatsen, innebär att det blir nästan dubbelt så omfattande satsningar på elever och lärare med mindre klasser och fler lärare i lågstadiet, än (S)-ledamöterna själva föreslagit. Detta berättar (S) inget om och (S)-ledamöterna berättar inte om de miljarder som skolan varit utan om (S)-budgeten fått gehör.   Det blir … Läs mer här

Cecilia (M): Valfrihet för alla patienter

7-120315

I dag har moderaterna och alliansen i riksdagens socialutskott tillkännagivit för regeringen att det är dags för regeringen att lägga ner beredningen av proposition om att upphäva kravet på vårdvalsystem samt att INTE återkomma med riksdagen med ett förslag. Moderaterna vill  se valfrihet för alla patienter Svag vänsterregeringen får underkänt om vårdval för patienter, – igen! –          Det är främst en vinst för patienter att alla ges lika rätt att fortsätta välja vårdcentral. Valmöjligheter i den … Läs mer här

Cecilia (M): Second-hand oroas av skattechock

Cecilia leder Försvarsberedningens offentliga hearing

Myrorna, Röda korset, Stadsmissionen m fl oroas alla av skattechock och dubbelbeskattning. Cecilia (M) menar att det är ett dråpslag mot de över 600 frivillig organisations butiker som varje dag gör en viktig insats för välgörenhet. Cecilia (M)s fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) som inte agerar http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Second-hand-butiker_H211141/ Cecilia (M)s riksdagsmotion om dråpslaget mot Second-hand http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Momsregler-for-second-hand-but_H202301/?text=true Ideella sektorn i Sverige gör fantastiska insatser, varje dag, och inte minst i jule- och nyårs-tider. Flertalet bedriver second-hand … Läs mer här

Cecilia (M): Alliansens vårdsatsningar för cancer och kvalité

4417379244_3615d4a2051

Kvalitet och tillgänglighet i en sjukvård för alla, skriver allianskollegor och socialpolitiska talespersoner för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och  Kristdemokraterna. I takt med att vi lever längre och kan behandla allt fler sjukdomar förändras kraven på hälso- och sjukvården. Allianspartiernas M, C, FP och KD, utgångspunkt är en vård och omsorg präglad av kvalitet och tillgänglighet för alla. Under Alliansregeringen stärktes patientens ställning. Sedan 2006 har tillgången till vård förbättrats. Köerna har kortats och drygt 200 … Läs mer här

Cecilia (M) ansvarar för (M):s förnyelse om vård, skola o omsorg

4416627223_9b854f4876

Cecilia i (M):s förnyelsegrupp för skola, vård och omsorg Moderaterna förlorade valet. Därför måste Nya Moderaterna ta nästa steg i förnyelsearbetet. Moderaternas partiledning har därför utsett nya arbetsgrupper att leda partiets utvecklingsarbetet.   –          Vi är i början av en ny mandatperiod och moderaterna står inför ett omfattande förnyelsearbete. Moderaternas utvecklingsarbete ska leda till en politik som ger svar på väljarnas frågor. Vår egen politik behöver utvärderas och prövas. Moderaterna har till detta arbete tillsatt sex … Läs mer här

Cecilia (M); Alliansbudget ger mer till elever och lärare

5473881228_50f439c367_o

Moderaterna och alliansens budget beslutades av riksdagen vilket ger ökade resurser till elever, lärare och skolledare. Den svaga socialdemokratiskt ledda vänster-regeringen förlorade budgeten för hela år 2015, drog tillbaka proposition om avskaffande av valfrihet i vården och tvingades på reträtt i en rad frågor i skol- och Europapolitiken. En oförberedd regering som har stora svårigheter att regera. Trots det, sitter svag Löfvén-regering kvar. Politik är förtroende. Har man inte förtroende för sin politik och den … Läs mer här

Välkommen till Skaraborg, Landsbygdsministern!

4416628179_8ac28602ca_z

Välkommen till Skaraborg, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht!   Vänsterregeringens landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gör sitt första besök i Skaraborg. Detta bara ett par veckor efter att Landsbygdsdepartementet gått i graven och statsrådet flyttat in på Näringsdepartementet. Att miljöpartiet i regeringen drivit att landsbygden inte skall ha eget departement är inte förvånande för oss som bor och verkar på landsbygden, men det förpliktigar nu för nye statsrådet att ge besked. Vänsterregeringen har nu verkat i 100 dagar och … Läs mer här

Cecilia (M): Brutalt Tidaholmsrån – fråga till regeringen!

Ceclia Widegren (M)

Tidaholmsrånet, fråga till Justitieminister Morgan Johansson. –       Enligt branschorganisationen Svensk Handel ökar rånen mot livsmedelsbutiker och apotek kraftigt, nu senast ett brutalt rån i Tidaholm, Skaraborg. Rättsväsendet och polisen står nu inför stor omstrukturering. Hur avser man komma tillrätta med dessa allt för vanliga rån, som drabbar enskilda näringsidkare, butikspersonal och kunder av onödig osäkerhet, frågar Cecilia Widegren (M), personvald riksdagsledamot från Skaraborg, tillika Socialpolitisk talesperson till Justitieminister Morgan Johansson, som lämnades in i riksdagen … Läs mer här