Cecilia (M)s riksdagsår

_MG_1646

Tveka inte att ta del av Cecilias aktiviteter i Sveriges riksdag under riksmötet 2014/15 bl a motioner, interpellationer, frågor, debatter och motionsförslag som blivit riksdagens beslut. Allt går att följa på, http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Widegren-Cecilia-0893004490313/    

Cecilia (M): Fler jobb kräver konkurrenskraft!

Cecilia Widegren

I dag kom dråpbeskedet för Electroluxfabriken i Mariestad, Skaraborg. Tillverkningen flyttas till Ungern. Skälen är dålig konkurrenskraft och tuff prispress.  Den oförberedda vänsterregeringen väljer dessutom att försämra konkurrenskraften ytterligare med högre skatter, avgifter och pålagor för jobb och företagande. Det är dags för regeringen att ta företagande på allvar, för hela Sverige! Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar Sverige är ett litet, exportberoende land i en globaliserad värld. Konkurrenskraft och rimliga villkor för företagande och jobb är … Läs mer här

Cecilia (M) i riksdagen om fritt vårdval

_MG_1645

Herr talman! Den nära hälso- och sjukvården är en av de mest grundläggande tryggheterna vi har oavsett ålder och oavsett behov. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta att jobba med utmaningarna att ständigt förbättra och förstärka vården med kvalitet i fokus, valfrihet och mångfald och där patienterna är i centrum. Detta tar Moderaterna och allianspartierna på största allvar. Därför är det av stort värde att de reformer om vårdval och lagstadgad vårdgaranti som Riksrevisionen … Läs mer här

Cecilia (M): Onödig utredning stoppar innovation!

0x17176120

Pinsamt dåligt av oförberedd vänsterregeringen som nu helt i onödan tillsätter en utredning om att återreglera apoteksmarknaden. Detta trots att detta är några av svenskarnas mest omtyckta hälsotjänster och en viktigt jämställdhetsreform, då flertalet farmacevter är kvinnor, som nu har flera arbetsgivare eller möjligheten till företagande. Gör om och gör rätt statsrådet Gabriel Wikström! Don´t fix what ain´t broken! Välanvända apotekstjänster för bättre hälsa Den oförberedda vänsterregeringen avser nu att tillsätta ytterligare en utredning. Helt … Läs mer här

Cecilia (M): Öppet brev till Landsbygdsministern

ceciliajakt

Öppet brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) Ta chansen, kom med positiva framtidsbesked för landsbyden, Bucht (S)! Välkommen till Vara och Skaraborg. En av Sveriges absolut viktigaste kornbodar. I Vara och Skaraborg är primärproduktionen för jord-, skog- och landsbygd stark och förädlingen från gårdsnivå till nationell och globalproduktion viktig. Detta är grunden för tillväxt och jobb här. Men branschen är utsatt och oron växer, inte minst av den svaga vänsterregeringens svikna löften och ökade pålagor … Läs mer här

Cecilia (M) ledde riksdagshearing; Vi är överens!

cwakadssr

Riksdagen röstade för att öka patientsäkerheten och skynda på kuratorslegitimation. Nyhet. Riksdagen vill att regeringen skyndar på att utreda frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Det slogs fast i ett enhälligt riksdagsbeslut på onsdagen.   Beslutet innebär att regeringen uppmanas att snarast möjligt komma med förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Förslaget ska aviseras i budgetpropositionen och regeringen ska också ge besked om när kravet på legitimation kan … Läs mer här

Cecilia (M); Alliansen stärker patientsäkerheten

Cecilia om insatsen i Mali

 Hallå där  …… ….Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, Socialpolitisk talesperson, som nyligen bjöd in Akademikerförbundet SSR till riksdagen för att samtal om stärkt patientsäkerhet Hur vill Moderaterna, Alliansen och Akademikerförbundet SSR stärka patientsäkerheten ytterligare? Hälso- och sjukvårdens kuratorer är i dag den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom vården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav. Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården handlar om att ytterligare stärka patientsäkerhet. Socialstyrelsens bedömning i frågan … Läs mer här

Cecilia (M) i Göteborgs Posten om utsatta barn

_MG_1648

Socialtjänsten i Göteborg befinner sig i något som kan liknas vid en akut kris. I dagarna var Cecilia tillsammans med riksdagens socialutskott i Göteborg för att bl a samtala med Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Socialtjänsten i Angered, Räddningsmissionens öppna förskola för romska barn i Matteuskyrkan, Majorna m m. Det handlar i grunden om att kommunen inte kan garantera utsatta barn och unga stöd när de behöver vår gemensamma trygghet som allra mest. Utvecklingen är orimlig och … Läs mer här

Cecilia (M) i Sveriges radio om mat hos elever och äldre

radio 4

Mat av bra kvalitet i skolor och inom äldreomsorg Fler elever i skolan och äldre i omsorgen borde få lokalt närodlad mat på sina tallrikar. I en nyligen gjord granskning i Skaraborg spårades köttets ursprung i tre olika kommuner och resultatet visar att nästan varannan köttvara innehåller kött från utlandet. Trots att Skaraborg är en del av Sverige med många djuruppfödare och lokala slakterier köper kommuner nästan allt kött från stora nationella leverantörer. Kommunerna säger sig … Läs mer här