Cecilia (M): Jobben i fokus i Kvänum, Skaraborg

CW hos Tornrum AB

Tornum AB, ett växande företag mitt på Varaslätten, med helhetslösningar för spannmålsanläggningar för lantbruk och industrilösningar. Man både utvecklar och tillverkar anläggningar och monterar dem på plats, från spannmålsanläggningen på gården till enorma industri-lösningar inte minst i länder som Ungern och Ukraina. I dag ett globalt företag som producerar alla anläggningar i Kvänum men har kunder över hela världen. -  Ett enormt kunnande med kvalité i fokus som fortsatt genererar tillväxt eftersom man nu efterfrågas … Läs mer här

Cecilia (M) om allianspartiernas rejäla försvars-satsning

Folk och Försvar

Försvarsberedningens ordförande, riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) om allianspartiernas försvarsöverenskommelse i Dagens Nyheter: -          I dag presenterar allianspartierna en långsiktig strategisk överenskommelse om hur försvaret ska fortsatt stärkas, moderniseras och göras mer användbart i en komplex och oförutsägbar omvärld. Den snabba teknikutvecklingen har förändrat stridsmiljön. Det ställer särskilda krav på modern försvarsförmåga. – Den säkerhetspolitiska utvecklingen förändras i än högre hastighet, vilket stärker behovet av kunskap för att kunna följa och värdera  utvecklingen, m a o … Läs mer här

Cecilia (M) om satsningar på högre utbildningar, Skaraborg

AlliansenSkb

Cecilia (M) skriver om alliansregeringens satsningar på högskolan tillsammans med alliansriksdagsledamöter Skaraborg. Satsningar på högre utbildningar gynnar Skaraborg Det blev tydligt efter SvT:s duell när (S) blev svaret skyldig om sina ofinansierade löften på 11 miljarder. Alliansregeringen finansierar däremot nödvändiga reformer, krona för krona, bl a på utbildningsområdet. Alliansregeringen föreslår nu ytterligare förbättringar för högskolestuderande med 1 000 kr mer i månaden. Dessutom görs långsiktiga investeringar på utbildningsområdet för att stärka konkurrenskraften, för Skaraborg och Sverige. Alliansregeringen … Läs mer här

Cecilia (M): Samtal med upprörda vattenbruksägare i Skaraborg

047

På inbjudan av vattenbruksägare längs Lidan och Nossan i Skaraborg, samtalade Cecilia (M) med över 15 små vattenbruksägare, kraftverk eller sågverk, som drabbas av länsstyrelsens byråkrati och oskäliga administrativa kostnader. Företagare som brinner för levande landsbygd, som producerar miljösmart energi och bidrar till fler jobb. Med 3 procent utgör småskalig vattenkraft en liten del av den totala elproduktionen i Sverige, men den småskaliga vattenkraften är viktig, då den ofta finns där elen förbrukas. För små … Läs mer här

Cecilia (M): Starkare försvar med bred samsyn

Cecilia Widegren (M)

Cecilia (M) skriver i dagens Expressen/GT om händelseutvecklingen i Ukraina som lett till att Europa vaknat upp i en förändrat säkerhetsmiljö. Vill se starkare och modernare försvar i bred samsyn Händelseutvecklingen i Ukraina har förändrat säkerhetsmiljön i Europa och det påverkar Sverige. Alliansregeringen har därför gett Försvarsberedningen förlängt uppdrag för att komplettera  med den senaste tidens utveckling. Steg för steg bygger nu Försvarsmakten en operativ insatsorganisation, med hög användbarhet och tillgänglighet. För att fullfölja reformen … Läs mer här

Cecilia (M) presenterar alliansregeringens budget

Alliansen Skaraborg

Alliansregeringen tar ansvar för Sveriges ekonomi i en orolig tid. Därför finansieras nya satsningar, krona för krona, vad gäller mer mattelektioner, kompetensutveckling för lärare, mer elevtid, körkortningsmedel för cancerpatienter och en historisk utbyggnad av infrastruktur, vägar och järnvägar. För Skaraborg och Sverige är det glädjande att alliansregeringen satsar på fortsatt utbyggnad av E 20. -  Jobben är i fokus och alliansregeringen möjliggör fler vägar in till arbetsmarknaden, praktikplatser, utbildning, kompetensutveckling, för att rusta fler att komma … Läs mer här

Cecilia (M) med Skaraborgs ambulanspersonal

Besök Ambulans Skövde

Cecilia (M) och Gunilla Levén (M), regionråd Västra Götalandsregionen tillika ledamot i regionens personalutskott, i samtal med Skaraborgs Sjukhus ambulanspersonal på plats i Skövde. Ett samverkans projekt har genomförts där sjukvårdspersonal från Försvarsmakten vikarierade som ambulansförare. Erfarenheten som ambulanspersonalen fått från samarbetet tog man del av under samtalen. – Viktigt är att bygga in allas erfarenheter, för att vidareutveckla och bygga vidare på den samverkan man har upprättat, säger Cecilia (M). Skaraborgs sjukhus planerar för … Läs mer här

Cecilia (M) om (m)attesatsningar i Falköping

Cecilia Widegren (M) och Lena Sjödahl (M) på Centralskolan Falköping

En extra mattetimme per elev föreslår alliansregeringen för att ge alla unga en ökad chans till mer mattekunskap, för att rusta dem för kommande studier och arbetsliv. Cecilia (M) och moderaternas förstanamn i Falköping Lena Sjödahl (M) samtalade med skolledare, förstelärare och lärare på Centralskolan, för att ta del av deras redan gedigna och långsiktiga mattesatsning som de drivit lokalt i flera år. – Alliansregeringen förslag om en extra mattetimme per elev per vecka som … Läs mer här

Cecilia (M): Läkartjänst utöver det vanliga – Kvänum!

CW_Donation

Se hit!, skriver Cecilia (M) tillsammans med regionrådet Gunilla Levén och oppositionsrådet Gabriela Bosnjakovic, Vara med anledning av att för lite, för sällan och utan långsiktighet har gjorts för att rekrytera läkare till hela Skaraborg. Läkartjänst utöver det vanliga – välkommen till Kvänum! Vill Du ha en betydelsefull tjänst i en av Sveriges mysigaste orter? Är du läkare som söker intressant patientbredd, samtidigt kan kombinera detta för Dig och Din familj i en härlig landsbygdsmiljö, … Läs mer här

Cecilia (M) talar på Försvarskonferens

Cecilia på försvarskonferensen Skaraborg

Årets nationella Försvarskonferens 2014 arrangerad av Skaraborgs Försvarsmaktsråd, i Skövde, talade Cecilia (M) som ordförande i Sveriges Försvarsberedning. Cecilia (M) beskrev beredningens arbete med den kommande försvarspolitiska rapporten och det tilläggsuppdrag som alliansregeringen gett om den förändrade säkerhetspolitiska miljön i Europa. Det talande ordet gäller! Försvars-Sverige! Mina damer och herrar, Förväntningarna på Försvarsberedningen är höga. Det ska de vara! Försvarsberedningen är ett viktigt samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier – långsiktigt-  i försvars- och säkerhetspolitiska … Läs mer här