Cecilia (M): Vänsterregeringen slår mot jobb och hushåll

Bengt-Anders, Lars, Elisabeth och Cecilia på Köttex

Alliansens finansministerkandidat och moderaternas ekonomisk-politiske talesperson skriver tillsammans med Cecilia (M). Ulf Kristersson (M) och Cecilia Widegren (M); Vänsterregeringen slår mot hushåll och jobb i Skaraborg När svag vänsterregeringen nu presenterat vårpropositionen är det tydligt att Stefan Löfven (S) saknar förslag för att möta Sverige och Skaraborgs utmaningar. I stället går (S) och (MP), med stöd av (V), fram med förslag som slår mot hushållens ekonomi, företagande och arbetstillfällen.   80 000 jobb hotas av … Läs mer här

Cecilia (M): Elever från Ålleberg, riksdagsledamöter för en dag!

Elever i riksdagen

Allt som ofta gästas vi av elever som sätter sig in i förtroendeuppdraget att vara riksdagsledamot. I dagarna var det vård- och omsorgselever från Ållebergsgymnasiet, Falköping, Skaraborg som var – riksdagsledamöter för en dag. Vård- och omsorgselever från Ållebergsgymnasiet i Falköping var i dagarna på plats i Sveriges Riksdag och fick möjlighet att vara riksdagsledamöter för en dag. De fick även samtala med Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga som beskrev och samtalade … Läs mer här

Cecilia (M): Fler löftessvek mot ideellas second-hand

ORDFÖRANDE FÖR FÖRSVARSBEREDNINGEN CICILIA WIDEGREN

Pinsamt (S)-regeringen och Finansminister Magdalena Andersson som slog på trumman i februari i tv och tidningar. Nu två månader senare kommer löftesbrottet. Dubbelbeskattning, moms på redan beskattade varor, som säljs för välgörenhet hos ideella organisationers över 600 second-handbutiker över Sverige, kvarstår. Finansminister Magdalena Andersson (S) ställs till svars i riksdagen. Löftesbrott om ideella organisationers välgörenhet till Finansminister Magdalena Andersson (S) Det senaste i den långa raden av löftesbrott från regeringen handlar återigen om huruvida ideella … Läs mer här

Cecilia (M) kommenterar vänsterregeringens vårproposition

Cecilia Widegren

Vänsterregeringens vårproposition är ett hårt slag mot jobben i Skaraborg och fortsatt svikna löften.  Vänsterregeringens förslag hotar jobb i Skaraborg. Totalt räknar Finansdepartementet med att 80 000 jobb hotas av regeringens politik. Listan är lång: Det handlar om höjda socialavgifter för unga och gamla, nedtrappat jobbskatteavdrag, sänkt skiktgräns för statlig inkomstskatt, höjd bensin- och dieselskatter och försämringar av ROT och RUT-avdragen. Sammanlagt uppgår de höjda skatterna på jobb och företagande till 27 miljarder kronor. Och skattehöjningarna läggs … Läs mer här

Cecilia (M):Regeringen försvårar kvalitetsutveckling för äldre

Cecilia på Handelsbanken TV

Äldres möjligheter till en nära verksamhet med hög kvalitet, stärktes med alliansregeringens nationella brukarundersökningar. Avser svag vänsterregering försvåra kvalitetsutvecklingsarbetet i äldreomsorgen, frågar Cecilia (M) statsrådet Gabriel Wikström (S) Alliansregeringen gav år 2008 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga nationella brukarundersökningar, detta i syfte att ur brukarens perspektiv följa upp hur kvaliteten utvecklas inom äldreomsorg och hemtjänst för äldre – allt för att Sverige ska fortsätta att vara ett av de allra bästa länderna att åldras i. … Läs mer här

Cecilia (M): Krafttag mot nya nätdroger behövs!

Almedalen_CW1

skriver om vikten av att fortsätta och förstärka kampen mot nya nätdroger.  Därför krävs krafttag mot nya nätdroger! Det pågår en kamp som är avgörande att ta för alla som vill att så få som möjligt ska använda narkotika eller i värsta fall fastna i ett narkotikamissbruk. Alldeles för många unga testar s k nya droger. Lagstiftning, myndigheters möjligheter och redskap skall därför kontinuerligt ses över. Det handlar om att möta morgondagen genom att ligga … Läs mer här

Cecilia (M) på Expressen Debatt om ökad patientsäkerhet

FOF 2

      skriver i tidningen Expressen tillsammans med Akademikerförbundets ordförande och Allianspartiernas socialpolitiska talespersoner; – Inför kuratorslegitimation nu! Regeringens senfärdighet äventyrar patientsäkerheten Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. De flesta anser att det är en ren lapsus att det är så här. Många, … Läs mer här

Cecilia (M): Skatteverket bort från landsbygden?

Cecilia Widegren

Oron växer utanför städer, när myndighetsSverige fortsätter urbaniseras. Näringslivet utanför medelstora städer ges sämre och mindre service av bl a Skatteverkets senaste besked. Därav viktiga frågor till Finansminister Magdalena Andersson (S). Vad vill Sveriges svaga vänsterregering med landsbygden? Ökade kostnader, högre bensin- och dieselskatter … Skatteverket lämnar också Mariestad ? Efter beslutet att Skatteverket ska centraliseras står det klart att runt 1 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna från mindre städer runt om i hela Sverige, och … Läs mer här

Cecilia (M): Hur ska jobben bli fler?

4416613639_5b8d1a40a9_z

skriver med moderata kommunalråd och moderata förste namn om Hur ska jobben bli fler i Skaraborg? Jobb och tillväxt är grunden för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete och fler vägar till jobb är helt avgörande för att Skaraborg skall fortsätta växa. Här finns företagen, företagare och entreprenörer som vill utveckla och göra Skaraborg livskraftigt. Det är då viktigt att skapa rätt förutsättningar för fler jobb att växa fram. Därför är det oroande att den … Läs mer här

Cecilia (M): De la Gardie-elever-riksdagsledamöter för en dag

ORDFÖRANDE FÖR FÖRSVARSBEREDNINGEN CICILIA WIDEGREN

De la Gardieelever – riksdagsledamöter för en dag   Vård- och omsorgelever från De la Gardiegymnasiet i Lidköping fick möjlighet att vara riksdagsledamöter för en dag, när de i veckan var i Sveriges Riksdag. Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) tog tillfället i akt att inspirera dem för politik och om att företräda andra, att vara riksdagsledamot.   – Skaraborgs elever är mycket aktiva i att besöka och deltaga i riksdagens arrangemang och det är klart att … Läs mer här