Cecilia (M) skärpta insatser mot brott som drabbar äldre

Cecilia på Handelsbanken TV

skriver tillsammans med bl a Sveriges Riksdags justitieutskotts ordförande Beatrice Ask (M) om moderaternas krav att ha skärpta insatser mot brott som drabbar äldre. Sverige och Skaraborg är på många sätt tryggt. Samtidigt är äldre personer ofta rädda att utsättas för brott enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Särskilt personer mellan 75-79 år, framför allt äldre kvinnor, känner sig mer otrygga än andra. Det måste tas på allvar. Det finns också kriminella individer och organiserade ligor som specifikt riktar … Läs mer här

Cecilia (M) i Expressen Live om vårdsnusket

Cecilia om insatsen i Mali

I dag ställs regeringen till svars i riksdagen om risker att avlida i vården p g a dålig vårdhygien och vårdsnusk. 3 000 liv riskeras årligen. Debatten sänds även LIVE på Expressen TV http://www.expressen.se/nyheter/expressens-avslojande-om-vardsnusk-blir-riksdagsdebatt/ Debatten kan även följas på riksdagen.se http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/cecilia-widegren_0893004490313 Brister i patientsäkerhet av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S)   I november 2015 besvarade regeringens ansvariga statsråd Gabriel Wikström min interpellation gällande patientsäkerhet och akuta brister i städningen inom vården. Statsrådet … Läs mer här

Cecilia (M) förnyar välfärdsreformer

0x17176120

Widegren(M) utsedd att förnya moderata välfärdsreformer Under torsdagen presenterade Anna Kinberg Batra (M) partiordförande, reformarbetsgrupper inför valet 2018. En av fem arbetsgrupper fokuserar på välfärdens utmaningar, för elever, lärare, patienter, sjuksköterskor, äldre och socialsekreterare, för att nämna några. Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg och Moderaternas Socialpolitiska talesperson, kommer att vara en av dem som ansvarar för  arbete, vars underlag kommer att vara beslutsunderlag till partistämman i oktober 2017 och underlag för alliansens valmanifest 2018.     Personalbrist … Läs mer här

Cecilia (M):s plan för ett starkare Skaraborg

Cecilia medverkar i Kalla Fakta

M:s plan för ett starkare Skaraborg skriver Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson Ulf Kristersson (M), Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Skövde och Cecilia (M). Sverige är på väg åt fel håll. Upp emot motsvarande en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. I Västsverige och Skaraborg omfattar utanförskapet 149 000 personer. Otryggheten är stor. Det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen men det … Läs mer här

Cecilia (M) skriver på DN-debatt om vårdköer

FOF 2

Regeringen pratar gärna om vården och de sjuka, men har hittills inte lagt en enda proposition för att förbättra vården. Det skriver Cecilia (M) på Dagens Nyheters debatt, DN-debatt. Svenska väntetider är längst i Europa. Två år har nu gått sedan vänsterregeringen tog över det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu två alldeles för sent ger statsministern ansvarigt statsråd Gabriel Wikström (S) i uppdrag att öka tillgängligheten i vården. Det är ett rejält underkännande … Läs mer här

Cecilia (m)otionerar om ny älgjaktspremiär

traktor

Cecilia (m)otionerar om ny älgjaktspremiär!   I dag är det älgjaktspremiär i södra Sverige. Det vill Skaraborgs riksdagsledamot ändra på, från måndag till lördag. Under motionsperioden i Sveriges Riksdag förnyade Widegren (M) förslaget om ny älgjaktspremiär. Detta därför att fler skall kunna deltaga, föryngringen fortsätta och fler engageras i att sköta Sveriges viltstam.  Gör det enklare för fler att engagera sig som jägare och delta, samtidigt som man stärker arbetslinjen, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot … Läs mer här

Cecilia i SVT; Skärp kampen mot cancer!

rosabandet1

Skärp kampen mot cancer. Sverige kan mer, skriver Cecilia Widegren (M) på SVT opinion. Höstens bröstcancermånad är här igen och de rosa banden för tankarna, för de flesta, till en vän, en kollega eller till och med en mamma som går eller har gått igenom bröstcancer. Den förskräckliga sjukdomen som bryter ner människor finns nära bland oss alla och därför är det viktigt att vi politiker i Sverige ständigt har målet att förbättra cancervården.   … Läs mer här

Cecilia (M)otionerar i riksdagen

Cecilia presenterar Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport 2

Under den allmänna motionsperioden i Sveriges riksdag väckte Cecilia (M) flertalet förslag för att stärka Sverige och Skaraborg. Motioner av olika karaktär. Bl a kan nämnas ny uppgraderad cancerstrategi, stärkt nära vård, mer mobil vård i hemmet, ny älgjaktspremiär, ökad hastighet för A- respektive Epa-traktorer, mindre administration för små- och medelstora företag, för att nämna några. Ta del av Cecilias motioner här; http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/cecilia-widegren_0893004490313    

Cecilia (M): Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö

Cecilia Widegren Skaraborg

Ingen ska behöva dö av cancer i vårdkö   Sverige är sämst i Europa på väntetider i hälso- och sjukvården. Vi har därtill stora regionala skillnader avseende väntetider för patienter, inte minst gällande cancervård. Detta är inte rimligt. Kraftfulla åtgärder krävs.   Tyvärr saknas förslag från den svaga vänsterregeringen på hur cancervård ska ta ytterligare steg för att korta köer och skapa fler och effektivare tydliga vårdprocesser för landets cancerpatienter. Snarare verkar vänsterregeringen i motsatt riktning. … Läs mer här

Cecilia (M): Regeringen saknar plan för patientsäkerheten

Cecilia m utsikt över Skaraborg

Regeringen saknar plan för att stärka patientsäkerheten   Brister i städningen i vården kan i allra värsta fall vara förenad med livsfara för patienterna. Precis som att Sverige har Europas längsta väntetider i vården. Det är helt oacceptabelt. Ett kraftigt förbättringsarbete behövs.   Patientsäkerhet är det allra viktigaste kvalitetsområdet. Det är den allmänna uppfattningen inom vården och kommer också till uttryck i Riksrevisionens rapport och granskning av patientsäkerheten.   I Sverige beslutade riksdagen år 2010 … Läs mer här