Cecilia (M) på bondefrukost i Skara

Alliansen och Cecilia uppvaktas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Skaraborg under frukostmöte i Skara. Lika villkor, djurskydd och växtskydd kom upp.

Cecilia (M) på bondefrukost i Skara

Cecilia och allianskollegor samtalar med LRF Skaraborg om angelägna frågor som lika villkor för Skaraborgs bönder, djur- och växtskyddsfrågor.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.