Cecilia (M) på friförskolan SMUlan Götene

Barn är i fokus. På SMUlans friförskola i Götene samtalade Cecilia med välfärdens personal, föräldrar och barn kring nya skollagen och läroplanen. Barn i fokus när (M) samtalade med SMUlans förskola, GÖTENE. Nya moderaterna är regelbundet ute och lyssnar på medarbetare i välfärdens verksamheter.

Barnen är i fokus. På SMUlans friförskola samtalade Widegrens (M) med föreståndare Åke Mathiason, medarbetare, föräldrar och barn. SMUlans friförskola är en fristående förskola som drivs av Götene Missionsförsamling.

– Vilket engagemang för barnens utveckling och vad inspirerande att höra att kvalitetshöjande insatser så som ny skollag och läroplan leder till positiv utveckling, sa Cecilia Widegren (M) som bl a fick följa barnens undervisning om människokroppen.

– Nya moderaterna har tillsatt en särskild arbetsgrupp nu under våren som ska utveckla moderaternas syn på barnfrågor ur ett brett perspektiv, från flera politikområden och som skall återkomma med en ny samlad politik för barn. Samtalet på SMUlans förskola ger inspiration för det fortsatta arbetet, avslutade Widegren (M).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.