Cecilia (M) samtalar med omförsäkrade i Skövde

Företaget Pomona Balance arbetar med att hjälpa människor med omställning och att komma tillbaka efter en längre tid utanför arbetsmarknaden. Cecilia samtalar med deltagare och personal på Pomona i Skövde.

Cecilia samtalar med VD Pomona, Ulla Knutsson, med deltagare och personal om arbetet med att hjälpa människor vid omställning och att komma tillbaka från en längre sjukskrivning, genom individuell planering, arbetslivsinriktad rehabilitering och genom brett kontaktnät på arbetsmarknaden.

Läs mer om Pomona här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.