Cecilia (M) i tidningen Riksdag & Departement

Cecilia (M) porträtteras i tidningen Riksdag & Departement om uppdraget som Försvarsberedningens ordförande och beredningens pågående omvärldsanalys. Samsyn och bred enighet är av tradition för Sveriges Försvarsberedning, säger Cecilia (M).
I Riksdag & Departement talar hon även om Sveriges förhållande till Nato. Sverige är sedan 1990-talet en stabil partner till Nato. Försvarsberedningen har dock inte fått något uppdrag av regeringen att granska för- och nackdelar med ett eventuellt medlemskap.

När den säkerhetspolitiska analysen är färdig ska beredningen titta på vilka konsekvenser analysen medför försvarets utgifter.

– Den militära förmågan är en viktig del för tryggheten men det är också viktigt att det finns ett stabilt politiskt system, en ekonomi och en diplomati som kan förebygga väpnade konflikter, säger Cecilia (M).

– Du lever i en säker del av världen. Den tryggheten hoppas jag att alla känner hemma vid köksborden och i tv-soffan, avslutar Cecilia Widegren (M), ordförande försvarsberedningen.

Läs hela porträttintervjun i tidningen Riksdag och Departement här.

Hon pekar ut framtida hotbild

Cecilia Widegren leder sedan förra sommaren arbetet i försvarsberedningen. Beredningen har i tidigare rapporter under senare år pekat på en rad nya hot vid sidan av de traditionella militära – klimat-, miljö- och it-attacker. Till det kan läggas andra framtida konfliktpunkter som gas- och oljefyndigheter under Arktis.

Men det är för tidigt att peka ut vad som skulle utgöra det största hotet mot Sverige. Beredningen är mitt inne i sin analys, konstaterar ordföranden Cecilia Widegren.
– Uppgiften är att hitta en så bred enighet som möjligt.
Hon pekar på den breddade synen på säkerhetspolitik som ett område som omfattar allt från cyberhot till terrorism.
– Klimatet är också en del i analysen, till exempel hur klimatförändringarna påverkar handelsflöden, säger hon.

När det gäller de militära hoten sker en modernisering i Ryssland.  Är det något som leder till oro?
– Det vore förmätet av mig att ha en färdig analys, men flera oroliga tendenser finns. Uppdraget är att samla in uppgifter för att få en bild av vad som står utanför dörren. Vi går igenom alla grannländers militära ambitioner, deras modernisering och effektivisering av försvaret, säger Cecilia Widegren.

De senaste månaderna har den svenska debatten kretsat kring hur länge försvaret kan hålla ut mot ett angrepp innan det krävs undsättning från andra, det vill säga Nato.
– Sverige är sedan 1990-talet en stabil partner till Nato. Men någon analys av samarbetet och en förutsättningslös granskning av för- och nackdelarna med ett eventuellt medlemskap har inte gjorts. Försvarsberedningen har inte heller fått något sådant uppdrag av regeringen.

Cecilia Widegren poängterar att beredningen i sin analys givetvis kommer att ta hänsyn till utvecklingen inom Nato.
– På vilket sätt det sker är upp till försvarsberedningen att avgöra. Men vi har inget specifikt uppdrag kopplat till ett eventuellt medlemskap.

Efter den säkerhetspolitiska analysen ska beredningen titta på konsekvenserna för försvaret. Försvarsmakten har nyligen pekat på att det krävs nytt materiel och fler övningar för att försvaret ska fungera. Frågan är hur den ekvationen ska lösas utan högre anslag.  Men det spörsmålet är för tidigt väckt, menar Cecilia Widegren.
–  Först ska vi analysera vad det finns för utmaningar och vad det får för konsekvens för försvarets uppgifter och därefter får man titta på den långsiktiga ekonomin. Försvarsmaktens underlag utgör en viktig del i den samlade bedömningen.

Ska den vanlige medborgaren vara orolig över utvecklingen i försvaret?
– Sverige står inte inför något väpnad angrepp inom överskådlig tid så i grunden ska du känna dig trygg. Du lever i en säker del av världen. Den tryggheten hoppas jag att alla känner hemma vid köksborden och i TV-soffan. Försvarsreformen ger oss också ett modernt försvar och stärker vår försvarsförmåga.

De militära förmågorna är en viktig del i tryggheten, men lika viktigt är att det finns ett stabilt politiskt system, en ekonomi och en diplomati som kan förebygga så att inte väpnade konflikter uppstår, menar hon.
– Sedan ställer vi om försvaret, precis som många andra europeiska länder, för att ett mer flexibelt försvar med högre beredskap. Och det tar tid.

Finns alla delar av det nya försvaret på plats till 2019?
– Jag ska inte gissa. Men riksdagens beslut gäller till dess att vi säger något annat.

Cecilia Widegren

Cecilia Widegren är 39 år och Skaraborgare från Norra Vånga i Vara kommun.
Hon har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2002. Fick i valet 2010 näst flest personröster i partiet (efter Fredrik Reinfeldt).
Är ordförande Försvarsberedningen och vice ordförande försvarsutskottet tillika alliansgruppledare och ordförande i Sveriges Nato-delegation.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.