Cecilia (M) i Expressen /GT om marinbåts-satsning!

Försvarsminister Karin Enström och Cecilia Widegren (M), Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare, skriver tillsammans i tidningen Expressen/GT Göteborgs-tidningen, om alliansregeringens satsning på att uppgrada av marinens stridsbåtsbestånd.

Uppgraderingen är ett i raden av viktiga materialbeslut för att säkerställa utvecklingen av det nya, modernare och rörliga försvar.
– Stridsbåt 90 H är amfibiebataljonens viktigaste transportmedel och brukas för transport av personal och utrustning samt fungerar som spaningsresurs för bataljonen och sjöräddningsresurs för det civila samhället. Satsningen som uppgår mer än 300 miljoner gör det möjligt för försvarsmakten att fortsätta använda stridsbåtssystemet under lång tid framöver, skriver de.

– Med välutbildad personal och modern material skapas kvalificerade förband med hög tillgänglighet där utvecklingsmöjligheterna med modernare stridsbåtsbestånd nu möjliggörs, skriver Försvarsminister Enström och Cecilia (M).

Läs hela artikel här.

 

Försvarsminister Karin Enström och Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare Cecilia Widegren (M)

300 miljoner satsas på försvarets båtar vid Käringberget

Alliansregeringen har i dagarna fattat beslut om att Försvarsmaktens stridsbåtsbestånd ska uppgraderas. Stridsbåtarna används bl a i Västsverige med utgångspunkt vid Amfibiebevakningsbåtskompaniet i Göteborg. Genom beslutet möjliggör regeringen fortsatt användning av stridsbåtsystemet under lång tid framöver.

Enligt det försvarspolitiska beslutet från 2009 ska Försvarsmakten ha en bataljon med amfibisk förmåga. Stridsbåt 90 H är Amfibiebataljonens viktigaste transportmedel och har används inom Försvarsmakten sedan tidigt 90-tal. Den kan användas för transport av personal och utrustning i skärgårdsmiljö och fungerar därtill som spaningsresurs för bataljonen. Stridsbåtar kan också fungera som en sjöräddningsresurs för det civila samhället.

Amfibieförbanden utbildar soldater, sjömän och officerare till insats- och hemvärnsförbanden. Man har en stor geografisk spridning över Sverige med enheter som utbildas och grupperas på Berga söder om Stockholm, i Göteborg och på Gotland. Förbanden har en unik förmåga att verka i våra skärgårdar både på vattnet och på land. Man ska också kunna agera för att skydda viktiga hamnar.

På Käringberget i Göteborg finns Amfibiebevakningsbåtkompaniet med bevakningsbåtar och stridsbåtar. Kompaniet ska bl.a. utföra sjötrafikkontroll och kunna bedriva undervattensstrid. I kompaniet ingår även en bordningsstyrka. I Göteborgs skärgård finns också den marina hemvärnsbataljonen med stridsbåtar.

Regeringen har med det här beslutet gjort det möjligt för Försvarsmakten att fortsätta använda stridsbåtssystemet under lång tid framöver. Uppgraderingen uppgår till mer än 300 miljoner och är ett i raden av viktiga materielbeslut för att säkerställa utvecklingen av det nya modernare och rörliga försvaret. Tidigare har regeringen bl.a. beslutat om anskaffning av nytt luftvärnsrobotsystem, nya stridsfordon, livstidsförlängning av röjdykarfartyg, ny personlig skyddsutrustning, och nästa generations JAS Gripen.

Med välutbildad personal och modern materiel skapas kvalificerade förband med hög tillgänglighet. Amfibiebevakningsbåtkompaniet och de marina hemvärnsbataljonerna är goda exempel på detta. Medarbetare vid Käringberget ges nu utvecklingsmöjligheter med modernare stridsbåtsbestånd.

Karin Enström
Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Bookmark the permalink.

Comments are closed.