Cecilia (M) om Rysslands övningar

I dag skrivs det om Rysslands flygövningar, en del av en övningsserie som inleddes för en tid sedan kallad Ladoga och som utvecklas till årets Zapad (militärdistriktsövning) under september månad. Sedan ett par år tillbaka tillhör det numera normalbilden att Ryssland genomför övningsverksamheter även utanför sitt lands gränser. Uppgifter om rysk övningsverksamhet kommuniceras ofta officiellt i ryska pressmeddelanden.

Riksdagens beslut är att Försvarsmakten ska upprätthålla nationell incidentberedskap. Den ena delen är luftberedskap med radar och underrättelseinformation, dygnet runt och året runt, den andra delen jaktberedskap med minst två Gripenflygplan som går upp för att identifiera flyg. Under långfredagen stod inte plan redo i så kallad incidentberedskap, enligt uppgifter från Försvarsmakten. Frågan skall självklart ställas till expertmyndigheten Försvarsmakten vilken deras bedömning var under den aktuella övningstiden.

Försvarsberedningen jobbar nu intensivt på med en ambitiös arbetsplan för att analysera omvärlden, och inte minst relevanta regioner och vårt närområde. Vi har jobbat med analys av vårt närområde sedan i höstas och själv har jag varit på plats i Ryssland tre gånger de senaste fem månaderna för att med egna ögon och öron på plats samtala med allt från soldater och officerare till utrikesministrar, försvarsministrar och oppositionella i samhället för att försöka få en helhetsbild av den modernisering som genomförs av militära planer. Det sker ju nu en modernisering från en väldigt låg nivå och analysen av inte minst den politiska utvecklingen i Ryssland, ekonomi, demografi, sociala och energihandelsutveckling är alla delar av viktig helhetsbedömning som beredningen har att göra. Gällande övningsmönster och modernisering är det viktigt att riksdagen, regering och Försvarsmakten fortsätter att följa utvecklingen i sin helhet så klart.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.