Cecilia (M) överlämnar säkerhetsrapport till Försvarsministern

Försvarsberedningens ordförande samt riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M)Cecilia överlämnar Försvarsberedningens rapport till försvarsminister Karin Enström överlämnade idag den säkerhetspolitiska rapporten ”Vägval i en globaliserad värld” till Försvarsministern Karin Enström.

En bred samsyn över riksdagens åtta politiska partier har träffats för den långsiktiga och mer hållbara försvar- och säkerhetspolitiken. I rapporten belyses bland annat att Sverige behöver samverka med andra stater och organisationer för att möta globaliseringens utmaningar och stärka vår säkerhet. Vi ska bland annat utveckla våra samarbeten både civilt och militärt med länderna i Sveriges närområde. Det är också viktigt att vårda den transatlantiska länken. Ett utökat samarbete med andra stater och även inom organisationer som EU, FN och Nato förbättrar vår förmåga att hantera de hot och risker vi står inför. Behovet av säkerhet i samverkan med andra är något som Försvarsberedningen lyfte i sin förra omvärldsanalys 2007. Det behovet av samarbete med andra har idag blivit ännu större.

I juli 2012 beslutade regeringen att ge Försvarsberedningen i uppdrag att analysera den säkerhetspolitiska utvecklingen såväl globalt som i relevanta regioner och att redovisa de sammanhängande konsekvenserna för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Rapporten kommer sedan att följas av en försvarspolitisk rapport som ska vara klar våren 2014. De båda rapporterna utgör ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2015.

Se presentationen från regeringskansliet Rosenbad här

Rapporten kan laddas ned här:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.