Cecilia (M): Så får vi fler att donera organ

CW_DonationI dag är det över 800 personer som väntar i donationskö. Det är inte rimligt. Äntligen tillsätts en utredning som skall möjliggöra fler och nya sätt som öppnar för fler donationer. En utredning som leder till att fler liv räddas. Det är på tiden skriver riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) Skaraborg som har en mångårig kamp, bl a genom riksdagsmotioner, för att skapa fler vägar för fler att ta ställning till donation eller inte. Fler och nya sätt öppnas för organdonationer.

 

Läs mer här.

Äntligen tillsätter alliansregeringen och socialminister Göran Hägglund en utredning för att skapa fler och nya sätt att göra det enklare för fler att donera organ. Efter längre engagerade diskussioner ska nu utredningen göra en allmän bedömning av förutsättningarna för donationsfrämjande insatser i vården och dessutom kartlägga vårdgivarnas organisation och arbetssätt. Men dessutom jobba fram konkreta förslag för hur det ska bli möjligt att donera organ vid hjärtdöd, göra medicinska förberedelser inför en organtransplantation, underlätta för människor att göra sin donationsvilja känd och förbättra sjukvårdens donationsarbete.

Hälso- och sjukvårdens företrädare välkomnar utredningen. Den ligger helt rätt i tiden. Intensivvården har förbättrats och patienterna behandlas väl. Reglerna behöver ändras konstaterar Läkarförbundet.

Frågorna har länge diskuterats därför är det bra att bl a genom riksdagsmotioner går att påverka för att konkreta förslag tas fram som alliansregeringen sedan kan genomföra. T ex har jag motionerat om att när den som tar eller förnyar sitt körkort bör det vara obligatoriskt att ta ställning för eller emot till organdonation. På det sättet når man två tredjedelar av Sveriges befolkning kontinuerligt. Det är ett sätt och som jag hoppas att utredningen tittar på. Huvudsaken är att fler ges möjlighet oftare och enklare att ta ställning för eller emot till organdonation.

I takt med att forskning och vetenskap flyttas fram blir fler och fler organ möjliga att transplantera. Det är förstås positivt, men myntet har också en baksida. Den tekniska utvecklingen medför fler transplantationer och högre krav på att hitta lämpliga organ. Behovet växer ständigt och överskrider redan tillgången. Resultatet blir att fler dör i onödan och i förtid. Riksdagens utredningstjänst, Rut, har beräknat att 250 till 300 personer dör årligen i tillstånd som hade kunnat räddats med hjälp av fler donerade organ.

Situationen förvärras av att många fler som är lämpliga donatorer inte har registrerat en vilja att donera. Att donera organ ska alltid vara frivilligt men frågan borde ställas oftare. Organdonationer reser många svåra frågor. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor ska ur medicinska, etiska och rättsliga aspekter även se över möjligheten att genomföra medicinska insatser som enbart syftar till att främja möjligheten till donation, om det var vad den avlidne själv önskade.

Kön till organtransplantationer växer. Det är glädjande att alliansregeringen nu ser över hur den kan bli kortare. Sverige behöver fler donatorer. Det räddar liv.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

ledamot Socialstyrelsens Rättsliga Råd

 

Läs hela artikeln publicerad här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.