Cecilia (M); Fortsatt förstärkning

6328155511_dbb27237a1Statsminister Fredrik Reinfeldt och Försvarsminister Karin Enström har sagt att moderaterna fortsatt vill se förstärkningar till det svenska försvaret. När budgetproposition för 2014 och perioden 2015-16 presenteras gör alliansregeringen fortsatta nödvändiga anslagsförstärkningar. Steg för steg moderniseras försvaret och försvarsförmågan höjs.

Alliansregeringen ökar försvarsbudgeten för 2014. Syftet med höjningen är att öka Sveriges försvarsförmåga.

Det senaste året har vi moderater varit tydliga med det kan finnas behov av justeringar och tillskott för att bygga det nya försvaret. Samtidigt måste skattebetalarnas pengar användas med omsorg. Efter noggrann analys föreslår regeringen därför en successiv ökning av försvarsanslaget. Redan nästa år ökar anslaget med 200 miljoner och därefter stegvis till 500 miljoner 2017. Under den kommande 4-årsperioden ökar alltså försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder. Tillskottet går till förbandsverksamheten och åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal prioriteras.

Alliansen påbörjade under förra mandatperioden en omfattande och nödvändig reformering av försvaret i syfte att ställa om till ett tillgängligt, användbart och rörligt insatsförsvar. Redan idag har försvaret en bättre förmåga än när alliansregeringen tillträdde 2006 men ytterligare arbete återstår innan den nya organisationen är helt på plats.

Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs och de kommande åren ska Försvarsmakten anställa ca 16 000 soldater och sjömän på hel- och deltid. I takt med att den anställda personalen ökar ställs också nya krav på Försvarsmaktens övningsverksamhet, både vad avser innehåll och omfattning. Förstärkningen möjliggör en utvecklad övningsverksamhet som höjer förbandens förmåga och samtidigt gynnar rekryteringen. Regeringen kommer noggrant att följa hur förstärkningarna används för att genomföra omställningen till ett användbart och tillgängligt insatsförsvar.

När reformen är klar ska hela insatsorganisationen kunna användas inom några dagar efter beslut om höjd beredskap. Genom att vi återupptagit försvarsplaneringen förbättras förbanden möjlighet att lösa uppgifter i Sverige. Försvarsmakten ska också kunna anpassas efter nya hot i en förändrad omvärld. Kvalificerad personal, ändamålsenlig utrustning och välövade förband är avgörande för att kunna hantera dagens och framtidens insatsmiljöer.

Alliansregeringen har till skillnad från tidigare regeringar stärkt försvaret. Under Socialdemokraternas år vid makten lades ett 60-tal förband och enheter ner. I valet 2010 gick en samlad opposition till val med löften om nya miljardnedskärningar på försvaret. Alliansen har inte lagt ned ett enda förband.  Regeringen värnar om Sveriges försvar och i budgetpropositionen föreslår vi en succesiv ökning av Försvarsmakten anslag fram till 2017. Med årets ökning fortsätter regeringen att bygga ett modernt, starkt och användbart försvar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.