Cecilia och Gunilla (M): Stimulerande miljöer för våra äldre!

skriver i Skaraborg  om vikten av stimulerande miljöer för våra äldre tillsammans med riksdagskollegan Margareta B Kjellin (M), regionrådet Gunilla Levén (M) Skaraborg.gunillaochcecilia

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och kunna känna trygghet. Enligt en nyligen presenterad undersökning är vi bästa landet i världen att bo i för de som fyllt 60 år. Vi kan dock bli bättre och grunden för en äldreomsorg med hög kvalitet är personal med rätt kompetens och ett stort hjärta, duktiga och kompetenta chefer, en tydlig organisation, bra lokaler som är anpassade för verksamheten och en rätt bemanning utifrån allas behov av insatser. När detta är på plats så mår människor bra.

I dagarna har vi varit ute och samtalat med vården och omsorgens medarbetare bl a i Falköping, Lidköping och Skövde. Vi moderater ser att mycket kraft finns hos välfärdens medarbetare men att den fullt ut inte tas tillvara. Det vill vi ändra på.

Människor har många olika behov, det handlar om att tillfredsställa de fysiska, sociala, kulturella såväl som de psykiska. Inom den svenska äldreomsorgen är vi ofta mycket bra på att möta de fysiska behoven med omvårdnad, medicinering, personal och boendemiljöer och så vidare. Att ta hand om det fysiska är en nödvändig grund för den goda omsorgen men det är inte tillräckligt. De äldre behöver även social, kognitiv och kulturell stimulans för att må bra, känna glädje och ha livskvalitet.

Allt fler äldre ger ett behov av geriatriker för en trygg och säker vård. Den nära vården behöver utvecklas speciellt för våra äldre.

Det finns mycket man kan göra och som ett par exempel kan nämnas de äldreboenden där har man anlagt en sinnenas trädgård, i anslutning till boendet som erbjuder både en avslappnande miljö för social samvaro samtidigt som det aktiverar genom skötsel och pyssel med växter och uteplats. En annan sak som betyder oerhört mycket för välmående och trivsel är måltidssituationen. Många äldre äter för dåligt och får därför ett sämre allmänstillstånd. Sker matstunden med sällskap, bekanta smaker och som ett tillfälle att få både näring och närhet förbättras hälsa och välmående hos de äldre. Att tillgodose sociala behov behöver inte vara komplicerat. Det kan handla om något så enkelt som att det blivit möjligt att för de äldre att tillsammans fira en högtid med ett glas vin eller en öl till maten utan att boendet behöver ett utskänkningstillstånd. Kombinera det med musik, berättelser eller konst i annan form och du möter de viktigaste kraven för en mera stimulerande verksamhet. Det kan låta som små åtgärder men det tillfredsställer både kropp och själ och skapar välbefinnande.

Vi kan öka välbefinnande och välmående genom sociala aktiviteter i stimulerande miljöer och därmed få stora positiva hälsoeffekter. Våra äldreboenden får aldrig bli förvaringsinstitutioner som bara ser till de fysiska behoven men som glömmer de sociala, kulturella och psykiska behoven.

Alliansregeringen fortsätter lägga fokus på kvaliteten och de äldres välbefinnande. För oss moderater är det en självklarhet att de äldre ska fortsätta att forma sin vardag, med sina egna val. Då måste man även se till att vardagen är stimulerande, ger gemenskap och därigenom välbefinnande. I Sverige ska ingen vara rädd för att bli gammal och alla ska kunna åldras med värdighet, gemenskap, trygghet och sådant som gör att livet är värt att leva.

Margareta B Kjellin (M)
riksdagsledamot, ansvarig för äldre- och omsorgsfrågor

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Gunilla Levén (M)
regionråd Skaraborg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.