Cecilia (M): Sverige i det nya Nato !

Nya Moderaterna håller arbetsstämma i arbetarstaden Norrköping inför valåret 2014. Den 4416613639_5b8d1a40a9_zsolidariska säkerhets- och försvarspolitiken och framtidens utmaningar står så klart på agendan; precis som jobben och ökad kvalité i välfärden.

Cecilia (M) företräde moderaterna i veckas säkerhetspolitiska debatt i Sveriges riksdag där utrikesminister Carl Bildt företrädde alliansregeringen.

Morgondagens säkerhetsutmaningar är gräns- och sektorsöverskridande, mer oförutsägbara och komplexa. Sverige ska stå väl rustat och förberedd inför framtiden.

Nya Moderaterna ser som naturligt steg att Sverige blir medlemmar i North Atlantic Treaty Organization, Nato och verkar för det.

Dagens Nato har 28 medlemmar och över 40 globala partners. Dagens Nato är inte gårdagens enbara försvarsallians. Dagens Nato är även växande krishanteringsorganisation.

Nato är i en ny säkerhetskontext och jobbar aktivt med att vara relevant i dagens och morgondagens varierade och mer svårförutsägbara säkerhetsmiljöer med bredare utmaningar.

När det nya Nato samlas – är inte bara självklara länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland på plats, utan numera även Ryssland, Ukraina, Turkiet, Quatar, Japan, Afghanistan och Sverige, för att nämna några.

När nya Nato samlats  – blir det ett normgivande nav i ett säkerhetsnätverk med global räckvidd med relevans för morgondagens utmaningar.

– Sverige är ett litet land på 9 miljoner människor, i en globaliserad värld om 7 miljarder. Trots att Sverige ligger i en säkrare del av världen, och har haft fred i nästan 200 år, är det viktigt att inte ta sin säkerhet för givet. Det är viktigt att vi har en bred solidarisk säkerhets- och utrikespolitik som är robust i en alltmer globsierad värld.

Hör hela anförandet om säkerhetspolitik i Sveriges Riksdag här

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Ovrigt/Ovrig-debatt/?did=H1C120131014al&doctype=al#pos=7309
(120 min in i debatten)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.