Cecilia (M) med Försvarsministern om Skaraborgs krisberedskap

Försvarsministern Karin Enström har tillsammans med regeringen som prioriterCW Krisberedskapssamråd Skaraborging att stärka samhällets robusthet och förmåga att hantera kriser. Därför samtalar Försvarsministern genom att arrangera krisberedskapssamråd på fyra platser i landet, varav Skaraborg med Lidköping och Skövde. I Skaraborg mötte Försvarsministern därför Cecilia (M) och andra allianskollegor från Skaraborg, tillsammans med bl.a. Rickard Johansson som är Förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Fokus låg på frågor som hur man lokalt har utvecklat och förbättrat arbetsmetoder och samverkan inom krisberedskap. Deltagarna i samrådet kunde genom att samla perspektiv, utbyta erfarenheter och kunskap, lyfta goda exempel av krisberedskapsarbetet och sprida dem sinsemellan.

– Krisberedskapen måste hela tiden anpassas efter samhällets utveckling, lokala förutsättningar och nyttan för den enskilda medborgaren, säger Cecilia (M). Det är därför viktigt att både Försvarsministern och riksdagsledamöter, regionpolitiker och kommunalråd aktivt bidrar till att krisberedskapen förbättras.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.