Cecilia (M) och Försvarsministern i Skaraborg

Idag inleds kecwkjs-vagnårets nationella Försvarskonferens. Försvarsministern, Försvarsberedningens ordförande och kommunstyrelsens ordförande tillika kommunförbundets ordförande Katarina Jonsson skriver om den pågående försvarsreformen med syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga, och vikten av Försvarsmakten i Skaraborg.

Skaraborg lyfter försvaret av Sverige

Idag deltar vi i 2014 års Försvarskonferens i Skaraborg som arrangeras av Försvarsmaktsrådet i Skaraborg. Försvarsmakten genomför en omfattande reform med syfte att stärka Sveriges försvarsförmåga och skapa tillgängliga och användbara förband. Förbanden fylls nu med välutbildad personal och modern materiel. Försvarsmakten övar mer och i större och mer kvalificerade övningar. Vi har återupptagit försvarsplaneringen, tillgängligheten på förbanden har ökat och beredskapen har förbättrats. Försvarsmaktens förband ska ha förmåga att genomföra insatser i Sverige, i vårt närområde och utanför närområdet. Det gäller såväl på land, i luften som på och under vattenytan.

Det som sker i Försvarsmakten är en omfattande ambitionsökning med syfte att skapa ett modernt och tillgängligt försvar. Redan idag har försvaret bättre förmåga och högre beredskap än 2009. För att säkerställa försvarets utveckling har alliansregeringen höjt försvarsanslagen de två senaste åren. Moderaterna är beredda att tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Reformen av försvaret berör hela samhället. Särskilt tydligt är det i Skaraborg med ca 3 500 personer anställda i försvaret och dess myndigheter. Jobben i Skaraborg blir fler när försvaret växer, med 1 500 heltidsjobb och 2 500 deltidsjobb, i Skövde, Karlsborg och Såtenäs, fram till år 2019 när insatsorganisationen är fullt bemannad. Reformen aktualiserar frågor som relationer med näringsliv och civila samhället, kommunikationer, soldaternas sociala villkor, rekrytering och boende. Förutom Försvarsmakten så har även andra aktörer, t.ex. kommuner, en viktig roll i att ta tillvara på sociala och samhälleliga aspekter, skapa bra förutsättningar för utveckling, inte minst vad gäller bostadsbyggande.

Försvarsmaktsråd som etablerades i Skaraborg 2011 har nått framgång och liknande finns nu på andra förbandsorter över hela landet.  Inom försvarsmaktsråden samlas företag, organisationer, kommuner och statliga myndigheter i arbetsgrupper för att hantera utmaningar och möjligheter med nya arbetstillfällen och anställningar i Försvarsmakten. Under året har Försvarsmakten tecknat samverkansavtal med flera arbetsgivare i näringslivet avseende bl.a. växeltjänstgöring mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare. I mars i år tecknades ett unikt samarbetsavtal mellan Försvarsmakten i Skaraborg och Arbetsförmedlingen till nytta för deltidsanställda soldater.

Genom Försvarskonferensen i Skaraborg kan vi lyfta och sprida goda exempel på samverkan mellan försvaret och övriga samhället och sprida erfarenheter. Reformen skapar ett modernt försvar med stärkt försvarsförmåga. Men den är också en samhällsreform som skapar jobb och intressanta utvecklingsmöjligheter. Skaraborg, med sin modell för lokal och regional samverkan, visar tydligt hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att bygga stärkt försvarsförmåga.

Karin Enström (M)
Försvarsminister

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.