Cecilia (M) om satsningar på högre utbildningar, Skaraborg

Cecilia (M)Karlsborg skriver om alliansregeringens satsningar på högskolan tillsammans med alliansriksdagsledamöter Skaraborg.

Satsningar på högre utbildningar gynnar Skaraborg

Det blev tydligt efter SvT:s duell när (S) blev svaret skyldig om sina ofinansierade löften på 11 miljarder. Alliansregeringen finansierar däremot nödvändiga reformer, krona för krona, bl a på utbildningsområdet. Alliansregeringen föreslår nu ytterligare förbättringar för högskolestuderande med 1 000 kr mer i månaden. Dessutom görs långsiktiga investeringar på utbildningsområdet för att stärka konkurrenskraften, för Skaraborg och Sverige.

Alliansregeringen vill ha fler lärare i grundskolor och gymnasieskolor. Högskoleutbildningar där ett ökat behov finns, bl a för sjuksköterskeutbildning, ska byggas ut. Sverige behöver starka eftergymnasiala utbildningsplattformar för att möta den internationella konkurrensen.

Det är idag fler som läser på högskola och universitet. Det är bra. Det är en framtidsinvestering för Sverige, på samma sätt som att det är en framtidsinvestering för oss i Skaraborg att studenter läser på Högskolan Skövde, Göteborgs universitet i Mariestad, SLU Skara, Biologiska yrkeshögskolan Skara eller på distansutbildningar som t ex Lärcenter i Falköping och Lidköping.

Perioden mellan år 2006, då alliansregeringen fick väljarnas förtroende, och år 2012, ökade antalet studieplatser i landet med över 20 000. Samtidigt har alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga, och gjort det lättare för unga att få jobb. Dessutom har alliansregeringen ökat ambitionen för yrkeshögskolan.

Alliansregeringens prioritering av utbildning blir t ex tydligt vid Högskolan Skövde. År 2006 hade Skövde Högskola inga forskningsanslag, och ett anslag till utbildningen på 290 miljoner kronor. Efter åtta år av alliansens skolpolitik, har Högskolan Skövde år 2014 315 mkr i anslag, och 41 mkr till forskningen.

Alliansregeringen vill fortsätta att stärka Sveriges och Skaraborgs högre utbildningar, precis som kunskapsresultaten i grundskolan. Alliansregeringen säkrar nu med finansiering för nödvändiga reformer, för satsningar på ytterligare 9 miljarder, bl a inom utbildningsområdet. Så bygger vi Sverige och Skaraborg starkare.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)
Christer Winbäck (FP)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)

Läs Cecilias artikel på Skaraborgsbygden.se

Bookmark the permalink.

Comments are closed.