Cecilia (M): Samtal med upprörda vattenbruksägare i Skaraborg

På inbjudan047 av vattenbruksägare längs Lidan och Nossan i Skaraborg, samtalade Cecilia (M) med över 15 små vattenbruksägare, kraftverk eller sågverk, som drabbas av länsstyrelsens byråkrati och oskäliga administrativa kostnader. Företagare som brinner för levande landsbygd, som producerar miljösmart energi och bidrar till fler jobb.

Med 3 procent utgör småskalig vattenkraft en liten del av den totala elproduktionen i Sverige, men den småskaliga vattenkraften är viktig, då den ofta finns där elen förbrukas. För små vattenkraftverk som oftast är familjeägda  kan varken oskälig byråkrati eller oskäliga ökade kostnader för tillståndsprövning, hålla, utan kommer slå ut många verk.

– Principen om lika inför lagen gäller alla företagare. De som lever upp till av lagen fattade beslut, utövar företagande ger växande företag, tar miljöhänsyn och gör så att vattendragen hålls levande, vore det mycket tråkigt om allt för hastad tolkning av t ex rättspraxis, EU-rätt eller eventuellt kommande förändrad lagstiftning, leder till utslagning av företagare, säger Cecilia (M) som nu kommer kontakta Länsstyrelsen.

Hör Cecilia (M) i Sveriges Radio:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=399

(1 h 18 min in i programmet)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.