Cecilia (M) direkt från Rosenbad; presenterar Försvarsberedningens försvarspolitiska rapport

Idag överlämnar Cecilia överlämnar Försvarsberedningens rapport till försvarsminister Karin EnströmSveriges Försvarsberedning med dess ordförande Cecilia (M), sin försvarspolitiska rapport ”Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid” till regeringen och försvarsminister Karin Enström.

Försvaret av Sverige börjar i Sverige och det kräver professionella förband, samövade, tillgängliga med hög kvalité som är tillgängliga.

Försvarsberedningen föreslår en satsning på 27 miljarder under nästa försvarsinriktningsperiod. Fokus är att stärka krigsförbandens operativa effekt. Vi föreslår att de extra resurserna ska användas till mer och kvalificerad övningsverksamhet, ny materiel som höjd stridsflyg- luftvärns- och ubåtsförmåga. Dessutom vill vi även se fler kontinuerligt anställda och ett hemvärn som kan lösa mer kvalificerade uppgifter.

Den försvarspolitiska rapporten innehåller en komplettering av den säkerhetspolitiska bedömningen med anledning av utvecklingen i Ukraina med analys och förslag, med utgångspunkt i de säkerhetspolitiska slutsatserna, gällande bland annat förmågeutveckling, utveckling av Sveriges samarbeten, förstärkt personalförsörjning samt inriktningen för det civila försvaret.

Försvarsberedningens uppdrag har varit att förbereda en försvarspolitisk rapport som tillsammans med beredningens säkerhetspolitiska analys ”Vägval i en globaliserad värld”, utgör underlag inför nästa försvarsbeslut som planeras våren 2015. Det försvarsbeslutet omfattar nästa försvarsinriktningsperiod från den 1 januari 2016 och 5-7 år framåt.

Pressträffen direktsänds från Rosenbad kl. 09.00.

Därefter sänds en presentation kl. 11.00 – 12.15 med Cecilia.

Båda kan ses på SVT 2 Direkt och regeringens hemsida www.regeringen.sesamt i efterhand även på Försvarsberedningens webbplats. Där går det även att ladda ner rapporten.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.