Cecilia (M): Vi satsar på cancervård!

Tillsammans med Gunilla Levén (M) regionråd Skaraborg skriver Cecilia (M) CW och Levénom alliansregeringens satsningar på cancervården – en svensk cancervård i världsklass.

Alliansregeringen satsar på cancervård

Varje år får cirka 55 000 personer cancer i Sverige. Uppskattningsvis kommer 1 500 i Skaraborg att drabbas och många kommer att förlora kampen. Vår nya folksjukdom. Mycket har åstadkommits, men mer måste göras.

Landstingen har främsta ansvaret men alliansregeringen vill ta ansvar för Sverige och ytterligare stödja vårdens medarbetare kring cancerarbetet. De gör ett fantastiskt arbete, men behöver mer stöd och tydlig målbild. Alliansregeringen och moderaterna tillskjuter därför ytterligare två miljarder kronor för att ytterligare korta vårdköer och effektivisera cancervården.

Satsningen är bara en del i ett långsiktigt arbete som sträcker sig tillbaka till 2006 då Alliansen tog över en cancervård som präglades av stora brister och orättvisor. Avsaknaden av såväl nationella mål som nationell mätning under den socialdemokratiska regeringen gav upphov till oacceptabla regionala skillnader i allt från screening, uppföljning och kontroll till det mest grundläggande av allt: överlevnad. Oacceptabelt.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Andelen nya och återkommande cancerfall väntas också öka i takt med att behandlingarna blir bättre och befolkning allt äldre.

För alliansregeringen är det en självklarhet att cancervården ska prioriteras och att förutsättningarna för ett likvärdigt bemötande från remiss till behandlingsstart ska vara detsamma i hela Sverige.

Oavsett om S styr i regionen eller inte. Alliansregeringen införde en nationell cancerstrategi med fem konkreta delmål: att minska insjuknandet i cancer, att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer, att förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten, att minska regionala skillnader i överlevnadstid, samt att minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

Mycket har hänt, men mer måste göras. Köer kortas genom regeringens förslag att ansvarigt centrum specialiserade på behandling av ovanliga cancerformer.

Tillsammans med den nya patientlagen som träder i kraft januari 2015, kommer det att bli möjligt att söka vård i andra landsting. På så sätt ska patienterna garanteras snabbt tillträde till Sveriges bästa expertis. För mer vanliga cancerformer som bröstcancer och prostatacancer, kommer det med alliansregeringens nya satsningar att finnas vård att tillgå på betydligt fler ställen med fler tillgängliga specialistläkare.

Detta utvecklar cancervården i Skaraborg och Västra Götaland. Alliansregeringen har fortsatt höga ambitioner, att fler får hjälp och stöd. För oss är inriktningen klar. Vi ska råda bot på orättvisor och brister inom vården och fortsatt jobba för cancervård i absolut världsklass, för alla i hela Sverige.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg och
Rosa Bandet-ambassadör

Gunilla Levén (M)
regionråd Skaraborg

Bildtext: Cecilia Widegren och Gunilla Levén

Läs om Cecilia (M) och satsningar på cancervård; 

http://www.skaraborgsbygden.se/index.php/insandare/680

Bookmark the permalink.

Comments are closed.