Cecilia (M) budget – för ett starkare Skaraborg

Vi tror på Sverige och Skaraborg! Cecilia Widegren

I dag torsdag presenterar Moderaterna sin budget för år 2018 och de följande åren.

För Skaraborgare innebär det bl a;

 Det skall löna sig mer att arbeta för Skaraborgare. Vi sänker skatten för de som jobbar, vilket innebär för t ex en lokalvårdare 400 kr får mer i plånboken, och en bussförare 500 kr, för äldre som jobbar sänks skatten rejält. Vårt mål är att ingen lärare eller sjuksköterska ska betala statlig inkomstskatt, därför höjer vi brytpunkten.  

 • 9 miljarder till att korta vårdköer, därtill stärka den nära vården, vårdkedja för mest sjuka och mödra/förlossningsvården, total satsning på 19 miljarder.
 • Nolltolerans mot dåliga skolor, satsas ytterligare 8 miljarder för bättre skola och utbildningar, och ny yrkesskola inrättas.
 • Minst 130 fler poliser i Skaraborg och minst 25 000 i Sverige, samt högre polislöner med 3000 kr/månad.
 • Ytterligare 9 miljarder till försvaret för att stärka nationella försvaret såsom i Karlsborg, Skövde och Såtenäs.
 • Trygghet-, tvätt, flytt- och hämt-RUT, RUT utökas och förstärks för 700 miljoner per år.  
 • Hela Skaraborg ska utvecklas. Vi säger nej till regeringens höjning av drivmedelsskatteindexeringen och nej till ISK-skatten på sparande.

 

 

 • Vi satsar på de som jobbar, vill jobba och har jobbat säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg från Norra Vånga, under torsdagen med anledning av moderaternas budget för år 2018 och åren 2019-2020.  

 

 

Moderaternas budgetmotion innehåller rejäla satsningar för att stärka äldres ekonomi. Det handlar om sänkt skatt för pensionärer, höjt bostadstillägg för pensionärer och förstärkt och utökat jobbskatteavdrag för äldre. Moderaterna är partiet för dem som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Tillsammans med Alliansen sänkte vi skatten för pensionärer fem gånger. Sammantaget uppgick skattesänkningarna till 16,5 miljarder kronor. Nu föreslår vi ytterligare kraftiga skattesänkningar för Sveriges pensionärer och vi vill höja bostadstillägget för pensionärer, säger Widegren (M).

 

 • Fler poliser i Skaraborg och resursförstärkningar om 10 miljarder till Polisen, över en treårsperiod. Det är den största satsningen på lag och ordning i Sverige på över 20 år. Moderaternas satsning innebär att vi avsätter 3,4 miljarder kronor mer än regeringen 2018-2020 för att öka tryggheten. Vi måste öka tryggheten brett i hela samhället. Det är för lätt att vara kriminell i Sverige i dag. Därför krävs rejäla resursförstärkningar till svensk polis. För att polisen bland annat ska kunna anställa fler och höja polislöner, så att fler poliser stannar i yrket. Därutöver satsas på trygghetskameror och domstolarna, säger Widegren (M).

 

 • Som ett led i ett nödvändigt steg för att stärka Sveriges försvarsförmåga och gå mot 2 procent av BNP i försvarsanslag föreslår Moderaterna i budgetmotionen för 2018 ytterligare förstärkningar av Sveriges försvar. Sammantaget tillförs försvaret 9,6 miljarder kronor fram till 2020, utöver årets försvarsuppgörelse. Satsningen innebär en tydlig plan för hur vi ska växla upp ansträngningarna och förberedelserna för ett svensk Nato-medlemskap och höja försvarsanslagen till två procent av BNP till år 2028, avslutar Widegren (M).

Här kan Du se budgetpresentationen;

www.moderaterna.se

 

Här kan Du läsa moderaternas budgetmotion i sin helhet, inkl Allianspartiernas gemensamma finansplan.

www.moderaterna.se

 

 

Sänkt skatt för pensionärer och sänkt skatt för äldre som arbetar

 • Satsningen på sänkt skatt för pensionärer omfattar 4,4 miljarder kronor år 2018 och byggs sedan ut med 4,16 miljarder kronor år 2019 och 4,32 miljarder kronor år 2020.
 • Satsningen på höjt bostadstillägg för pensionärer omfattar 655 miljoner kronor per år.
 • Satsningen på att förstärka det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre och att utöka det till 64-åringar omfattar totalt 2,6 miljarder kronor per år. Det förhöjda jobbskatteavdraget bedöms ha gett 10 000 fler jobb, och denna förstärkning bedöms skapa ytterligare 10 000 nya jobb.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.