Cecilia (M): 130 fler poliser till Skaraborg föreslår M!

Riksdagsledamot Skaraborg Cecilia (M) skriver tillsammans med Skaraborgs kommunalråd om fler poliser; 4416627761_a1e22b4fe9

 

130 fler poliser till Skaraborg

 

Nu beskriver polisen själv, att Sverige är som ”ett smörgåsbord för kriminella. Man äter och åker mätt härifrån”. Det duger inte. Trygghet och säkerhet är grunden i vårt demokratiska samhälle. Det måste upprätthållas i hela Sverige och i hela Skaraborg. Lag och ordning är grunden till Skaraborgares trygghet. Vi moderater är oroade och vill därför öka tryggheten. Vi föreslår därför minst 130 fler poliser till Skaraborg. Utvecklingen, där kriminella gäng kopplar grepp om utsatta områden, där äldre utsätts för brott och var tredje kvinna känner sig rädd i sitt bostadsområde, ja där otryggheten i Sverige och Skaraborg ökar, behöver brytas. Sverige måste ha mer av lag och ordning och Skaraborgare ska kunna förvänta sig mer av rättsstaten.

 

Det är polisens ansvarig kartläggning av internationella brottsnätverk som säger att ”Sverige anses vara som ett smörgåsbord för kriminella”. Internationella ligor kommer att fortsätta öka, därför att Sverige anses ha låga straff, prioriterar grövre brott och har alldeles för få gränskontroller. Därtill rapporteras det numera nästan varje vecka rapporteras det om skottlossning, eller att människor inte vågar gå ut i sitt eget bostadsområde.

 

Polismyndigheten rapporterar att det finns 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk. Enligt SIFO-undersökning anser 68 % att lag och ordning sköts på felaktigt sätt. Uppklarningsprocenten är den lägsta på 16 år och under 2016 visas på försämrade utredningsresultat. Många poliser vittnar också om bristande organisation och styrning med en rikspolischef utan förtroende inom kåren.

 

Detta kan vi moderater aldrig acceptera. Att upprätta lag och ordning är kärnuppgift som staten aldrig någonsin får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är själva grunden för fungerande och demokratiskt samhälle. För att klara detta behöver polisen stärkas. Därför satsar vi på 130 fler poliser i Skaraborg, och minst 25 000 i Sverige. Vi gör historiska resursförstärkningar om 10 miljarder till Polisen de kommande åren, för att möjliggöra för polisen om de själva vill att anställa fler, och höja polislöner så att fler poliser stannar i yrket.

 

Skaraborgare ska kunna känna sig trygga och polisen ska ges förutsättningar att ta tillbaka makten från kriminella och återupprätta förtroendet för rättsordningen. För moderaterna är det självklart. Lag och ordning ska gälla i Skaraborg.

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg Skattepolitisk talesperson

 

Gabriela Bosnjakovic (M)

Kommunstyrelsen Vara

 

Kent Larsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Grästorp

 

Daniel Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Essunga

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.