Cecilia (M)otionerar – Det ska alltid vara sommartid

Cecilia (M)otionerar – Det ska alltid vara sommartidCecilia Widegren i Gamla Stan

 

  • Det vore väl drömmen, att alltid ha sommar i Sverige. Men i alla fall sommartid!
  • Nu visar flera forskningsrapporter på att fler mår bättre om det alltid är sommartid, andra visar på att det leder till trötthet och kan till och med få produktivitet att minska d v s att vi inte ställer om från sommar till vintertid. Därför motionerar jag till riksdagen för att behandla frågan om att Sverige ska tillbaka till att alltid ha sommartid, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg från Norra Vånga, med anledning av att Sverige gick över till vintertid i helgen.

 

Widegrens motion till Sveriges Riksdag;

 

Alltid sommartid

Att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och istället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

För många människor känns det förlegat att laborera med dygnsrytm. Dessutom finns forskning som visar på att det är negativt för hälsan; men även för beteendet och till och med, hävdar en del, för samhällsekonomin.

Forskning visar att det är bättre för hälsan att ha mer ljus på kvällen. Dessutom skulle elförbrukningen minska med 3% om vi, även på vintern, hade sommartid. Därför borde vi, i Sverige, överväga att helt avskaffa vintertid och istället införa ständig sommartid.

 

Genom åren har det presenterats en rad forskningsrapporter. Här följer ett urval; 

Sleep Med. 2016 Nov

Changes in ischemic stroke occurrence following daylight saving time transitions.

 

BMC Public Health. 2015 Aug

Are daylight saving time transitions associated with changes in myocardial infarction incidence? Results from the German MONICA/KORA Myocardial Infarction Registry.

 

J Clin Sleep Med. 2015 Aug

Adverse Effects of Daylight Saving Time on Adolescents’ Sleep and Vigilance.

 

Int J Behav Nutr Phys Act. 2014 Oct

Daylight saving time as a potential public health intervention: an observational study of evening daylight and objectively-measured physical activity among 23,000 children from 9 countries

Curr Biol. 2007 Nov 20

The human circadian clock’s seasonal adjustment is disrupted by daylight saving time.

 

https://www.svd.se/forbered-dig-pa-en-kort-natt

 

http://www.doktorn.com/artikel/forskare-vi-borde-ha-sommartid-året-runt

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.