Cecilia (M): Nystart för Sverige

Elisabeth Svantesson (M) finanspolitisk talesperson och Cecilia (M) skattepolitisk talesperson i dagens ekonomiska politiska debatt i riksdagens kammare om statens budget 2018 och rambeslutet.

M: regeringens ekonomiska politik är ohållbar CW och Svantesson

 

I dag fattar riksdagen beslut om statsbudgeten för 2018. Trots att det är högkonjunktur går regeringen fram med en politik som eldar på ekonomin ytterligare. Detta istället för att med reformer och sparande rusta Sverige för framtiden.

 

Både alliansregeringen och socialdemokratiska regeringar har sedan nittiotalskrisen varit försiktiga när det går bra för Sverige för att kunna agera kraftfullt i tuffare tider. Men Stefan Löfven och Magdalena Andersson spenderar nu mer pengar än någon respekterad ekonom tycker är rimligt. Det är allvarligt i ett läge där ansvar och långsiktiga reformer borde prioriteras.

 

Grunden för vår välfärd är att så många som möjligt försörjer sig själva och bidrar till det gemensamma. Att gå från bidragsberoende till att försörja sig själv är både viktigt för självbestämmande och frihet men ökar samtidigt allas vårt välstånd – det ger möjligheten att med skattemedel förstärka exempelvis polis, skola och sjukvård. Därför måste det alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. Det är kärnan i Moderaternas ekonomiska politik.

 

I vår budgetmotion föreslår vi den största bidragsreformen sedan 1980. Den innehåller bland annat ett bidragstak som bygger just på den enkla principen att arbete alltid ska löna sig bättre än att gå på bidrag, vilket inte är fallet idag. En sådan princip borde alla politiska partier kunna skriva under på.

 

Moderaterna föreslår också sänkt skatt för alla som jobbar med inriktning mot vanliga löntagare och lägre inkomster. För en familj med två heltidslöner innebär det närmare 1 000 kronor mer i månaden.

 

Samtidigt riskerar en lärare eller sjuksköterska  i dag att se mer än hälften av en inkomstökning gå till skatt. Marginalskatten behöver sänkas, därför föreslår vi en höjd brytpunkt för när man ska börja betala statlig inkomstskatt.

 

Slutligen sänker vi också skatten för de som har arbetat – landets pensionärer. Vi vill också göra det mer lönsamt för de pensionärer som vill fortsätta jobba, genom att sänka skatten på deras inkomster ytterligare.

 

Samtidigt som vi gör det mer lönsamt att arbeta föreslår vi reformer som är tydligt inriktade på  att lösa Sveriges största samhällsproblem. Ett särskilt sådant är den ökande otryggheten.

 

Polisen är i kris och våldtäkter blir inte utredda. Gängskjutningarna blir fler och allt grövre. Att återupprätta lag och ordning på våra gator och torg är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. De polisanställda ska bli 10 000 fler till 2025, polislönerna höjas och villkoren förbättras. Vårt budgetförslag innebär den största satsningen på lag och ordning på över 20 år.

 

Sverige behöver en hållbar politik som rustar landet för framtiden. Det kräver att vi stärker arbetslinjen, fokuserar resurser där de behövs som bäst och bygger skyddsvallar för sämre tider.

 

Elisabeth Svantesson (M)

Ekonomisk-politisk talesperson

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

Bookmark the permalink.

Comments are closed.