Cecilia (M): Kraftsamling mot utländska stöldligor

Kraftsamling mot utländska stöldligor i Skaraborg4416627761_a1e22b4fe9

 

Andelen bostadsinbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat och står idag för drygt hälften av alla bostadsinbrott. En stor del av stöldgodset transporteras sedan ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat omfattande logistik för att effektivt transportera stöldgods. Polisens bedömning är dessutom att den här typen av brott kommer att öka. Utvecklingen kräver kraftfulla åtgärder här och nu och därför har vi moderater tagit fram förslag vi vill se genomförda.

 

Moderaternas paket för krafttag mot utländska stöldligor är brett. Vi vill bl a stärka Tullens befogenheter och Polisens utredningsarbete mot seriebrottslighet. Utvisning på grund av brott ska användas oftare och se skärpta straff för inbrott – minst ett års fängelse och slopad mängdrabatt. Vi vill också att betydligt fler utländska medborgare som grips i Sverige ska överföras till sina hemländer för att avtjäna sina straff.

 

Vi tar inbrott- och stöldtrender på allvar i Skaraborg och den negativa utvecklingen måste vändas. Enligt den nationella trygghetsundersökning som BRÅ presenterat känner var tredje kvinna  och nästan var tredje man, en stor oro för att utsättas för bostadsinbrott. Under 2016 drabbades 31 900 hushåll i Skaraborg av brott mot egendom. Dessvärre upplevs antalet inbrott i Skaraborg för 2017 att ha ökat.

 

Vid bostadsinbrott innebär det stor integritetskränkning som ofta får allvarliga konsekvenser för de drabbade. Idag bedöms bostadsinbrott som grov stöld med ett straffminimum om sex månaders fängelse. Ett vanligt bostadsinbrott anses i praxis ge ett straff på omkring åtta månader. Därför vill vi se att inbrott ska ge minst ett års fängelse och en slopa mängdrabatten.

 

En försvårande anledning till att brott i Skaraborg inte kan klara upp beror på att stor del av stöldgodset transporteras ut ur landet. Tullverket är ansvarig myndigheteten för att övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige. Idag har tulltjänsteman dock inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods. Detta måste ändras på.

 

  • Därför bör Tullverkets tjänstemän ges befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

 

  • För att Skaraborgare ska få upprättelse behöver även åtgärder vidtas bl a bör Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ges i uppdrag att förstärka sitt samarbete.
  • Vi vill att brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger.

Tillsammans måste vi kraftsamla mot stöldligor och mängdbrott. Skaraborg är inte någon stop-and shop för kriminella. För Skaraborg måste vändas otrygghet till trygghet.

 

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.