Cecilia (M): Så ska vården bli mer tillgänglig

Så ska vården bli mer tillgängligCW och Levén

 

Svensk hälso- och sjukvård har stora köproblem. På bara tre år har vårdköerna fördubblats i Sverige. Till skillnad från regeringen är Alliansen beredd att ta ansvar för att korta vårdköerna – och föreslår därför gemensamt att kömiljarden återinförs.

I internationella jämförelser har Sverige en hälso- och sjukvård av mycket hög kvalitet. Läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare gör ovärderliga insatser under dygnets alla timmar. En mångfald av vårdgivare ger patienter valfrihet. Det ska vi vara både stolta och tacksamma över.

Men det räcker inte. Vården måste också vara tillgänglig. Så är det inte i dag.

När Alliansen tog initiativet till att korta de av socialdemokraterna ärvda sjukvårdsköerna var det hisnande 130 000 patienter som hade väntat mer än 90 dagar på vård. Ett metodiskt arbete och kömiljardens införande resulterade i mer än en halvering och i oktober 2014 stod 52 000 människor i kö. Detta var fortfarande alldeles för många och Alliansen var på intet sätt färdig med sitt arbete. Löfven inledde sin regeringsperiod med att ta bort kömiljarden och arbetet med att minska sjukvårdsköerna upphörde. Mindre än fyra år senare är vi är tillbaka på nivåer med nästan 100 000 människor i kö.

Dessa långa köer skapar inte bara oro hos alla cancerpatienter, sjuka barn och dess föräldrar utan skapar även onödig stress för sjukvårdspersonalen, vilken patient ska tvingas vänta och därmed utsättas för ökad risk?

Detta akuta problem i Sverige har växt fram under Stefan Löfvens tid som statsminister.

I Västra Götaland fick den GrönBlå majoriteten dessutom överta en region med stora ekonomiska problem efter mångårigt socialdemokratiskt styre, som krävde stora insatser. Stora satsningar har också gjorts på bland annat akutvården och de senaste tre åren har 5 miljarder tillförts vården. För att motverka effekterna av borttagandet av kömiljarden har den GrönBlå majoriteten infört en regional modell som premierar ökad vårdproduktion och 100 miljoner har avsatts som ger vård hos alternativa vårdgivare om den egna vårdgivaren inte kan uppfylla operation inom 90 dagar.

Kurvorna i Västra Götaland när det gäller väntade i vården går nu åt rätt håll, men vi är långt ifrån nöjda. Listan över brutna socialdemokratiska löften kan däremot göras lång och allra sämst är kösituationen i de regioner och landsting som styrs av Socialdemokraterna.

Alliansen står fast vid att patienter inte ska behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt – dels för att minska lidandet och dels för att förhindra att patientens tillstånd förvärras. Men också för att människor inte ska behöva känna oro inför framtiden: ingen ska behöva undra om jag själv eller mina anhöriga kommer få vård när det väl behövs.

 

Gunilla Levén (M) regionråd Västra Götaland 

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.