Cecilia (M): kommenterar vårpropositionen i SKARABORG

(M) Widegren kommenterar regeringens vårproposition i SKARABORGCecilia Widegren (M), personvald riksdagsledamot Skaraborg

-Internationella stöldligor har blivit vanligare. Närmare hälften lämnar grundskolan med icke godkänt. Vårdköer har fördubblats. Mindre kommuner har svårt att leva upp till välfärdslöfte och integration står inför stora utmaningar. Då väljer den rödgröna regeringen att slösa bort högkonjunkturen med att fläska på utgifter till höger och vänster.

-Regeringen har höjt skatten med över 60 miljarder men polistätheten är den lägsta på ett decennium.

-Sverige och Skaraborg borde i stället vara försiktigare med utgifter, spara inför kommande tuffare år och framför allt genomföra viktiga strukturella reformer för att fler ska komma närmare arbetsmarknaden, inte minst unga, långtidsarbetslösa och utrikesfödda. Detta innan konjunkturen vänder. Därtill råder kompetensbrist runt om bland företag i Skaraborg, vilket gör att matchning måste ges nya verktyg.

 

-Vi moderater vill stärka offentliga finanser ytterligare, för att förbereda för nästa konjunkturnedgång, stärka polis, tull, vården, skolan och omsorgen, med reformer som stärker kvalitet. Vi moderater kommer alltid ställa välfärd före bidrag. Det säger Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga.

 

-Sverige behöver en moderatledd alliansregeringen som med tydlig arbetslinje tar tag i integrationsproblemen, återupprättar lag och ordning samt kortar vårdköer.

                        

 

Bokslut för rödgröna regeringens fyra år:

 

 • 100 miljarder i ökade statliga utgifter.
 • Bara 3% har gått till polisen och rättsväsendet.

 

 • 60 miljarder i höjda skatter.
 • Medparten slår mot jobb och tillväxt.

 

  •  
 • Urholkad trygghet
 • Färre poliser trots stor befolkningsökning och ökad brottslighet.

 

  • Försämrad välfärd
 • Vårdköerna har fördubblats och det är färre elever som blir behöriga till gymnasiet.

 

  • Växande integrationsproblem
 • Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat – dvs skillnaden i arbetslöshet är större.

 

  • Otillräckliga skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur
 • Regeringen når inte upp till överskottsmålet och sparar mindre än någon regering tidigare i högkonjunktur.

 

 • Idag kommer regeringens vårbudget till riksdagen och behandlingen av den påbörjas. Moderaterna och Alliansens förslag kommer att presenteras om två veckor.
 • Moderaternas förslag innehåller flera viktiga konkreta förslag för att fler jobb skall växa fram i Skaraborg. Vi vill fortsatt stärka arbetslinjen, sänka trösklar för fler i jobb, skapa fler möjligheter för fler att nå arbetsmarknaden och att ställa om under arbetslivet. Det ger växtkraft för Skaraborgare, att förverkliga sina livsprojekt.

 

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Widegren (M)

 

Personvald riksdagsledamot Skaraborg

Moderaternas skattepolitisk talesperson och gruppledare

 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd

Försvarsberedningens ordförande

 

mob. + 46-70-552 42 05

www.moderatvg.se/widegren

Följ Cecilia på Facebook och Twitter @WidegrenCecilia

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.