Cecilia (M): Fyra förlorade år med regeringen

 skriver Elisabeth Svantesson, Ekonomisk politisk talesperson och Cecilia. escw

Fyra förlorade år med Socialdemokraterna

 

Under Stefan Löfvens regering har otryggheten ökat och integrationsproblem vuxit. Internationella stöldligor är vanligare i Skaraborg, hälften av Skaraborgs elever lämnar grundskolan med icke godkänt. Regeringens svek är flera. För Sverige har vårdköer fördubblats – trots 60 miljarder kronor i skattehöjningar. Inte ens hälften av cancerpatienter får vård i tid. Detta vill vi ändra på.

 

Regeringen Löfven (S) har misslyckats med en av sina mest grundläggande uppgifter – att stärka kvaliteten i välfärd och få den att fungera för fler.

 

Under de senaste fyra åren har det ekonomiska läget varit gynnsamt. Ändå har Sverige stora och växande problem. Dessa borde Löfven (S) ha tagit itu med för länge sedan.

 

Migrations- och integrationspolitiken har inte lyckats svara upp mot de prövningar som Sveriges ställts inför i flyktingkrisens kölvatten. Samtidigt har den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat bidrag och subventioner framför vård och polis. Det är underkänt.

 

Löfven (S) lovade inför förra valet att korta vårdköer. Resultatet blev precis tvärtom. Vårdköer har fördubblats och inte ens hälften av cancerpatienter får vård i tid. (S)-lösning är att ställa ut nya löften, istället för att försöka uppfylla de gamla.

 

Moderaterna vill göra konkreta satsningar för att korta vårdköer och stärka vården:

 

  • Alliansregeringen ökade resurser till välfärden med 100 miljarder kronor och genomförde viktiga satsningar för att korta vårdköer. Det fungerade. Därför vill vi moderater satsa hela tre kömiljarder för att kapa vårdköer. Därtill gör den GrönBlå majoriteten i Västra Götaland förstärkningar för att öka tillgängligheten bl a i den nära vården i Skaraborg.

 

  • Vi avsätter 500 miljoner kronor om året för att en nationell strategi som förbättrar cancervården.
  • En satsning på 1,4 miljarder kronor ska stärka förlossningsvården – alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i den kanske allra viktigaste stunden i livet.

 

  • Vi vill halvera väntetider för barn och unga med psykisk ohälsa.

 

När regeringen nu presenterat sin vårbudget så är känslan tyvärr densamma som under hela mandatperioden: för lite och för sent. Sverige behöver en ny regering som klarar av att prioritera. Den består av Alliansen och leds av Moderaterna. Sverige och Skaraborg kan mer.

 

Elisabeth Svantesson (M)

riksdagsledamot Ekonomiskpolitisk talesperson

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg                 Skattepolitisk talesperson

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Widegren (M)

 

Personvald riksdagsledamot Skaraborg

Moderaternas skattepolitisk talesperson och gruppledare

 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd

Försvarsberedningens ordförande

 

mob. + 46-70-552 42 05

www.moderatvg.se/widegren

Följ Cecilia på Facebook och Twitter @WidegrenCecilia

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.