Cecilia (M): Återinför tjänstemannaansvar

Riksdagen röstar idag för återinförande av tjänstemannaansvar Cecilia Widegren i Gamla Stan

 

 

”Skaraborg, med landsbygd, slätter och skog, ja gröna näringar är landets största vinnare på ett stärkt tjänstemannaansvar” Ansvarslöshet får nu konsekvenser. 

 

Idag röstar riksdagen för att återinföra tjänstemannaansvaret i Sverige.

 

”I en välfungerande demokrati och rättsstat är det viktigt att det finns möjligheter för den enskilde att utkräva ansvar från det offentliga när myndigheter inskränker personers rättigheter på ett felaktigt sätt”, säger Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg tillika skattepolitiska talesperson.

 

Anser man att beslut från myndigheter är felaktiga eller bygger på felaktiga antaganden ska de kunna prövas i domstol. Därför blir det märkligt att det inte finns någon mekanism som innebär att de enskilda tjänstemännen får ta sitt ansvar för de felaktiga beslut som kan innebära stora inkomstbortfall och omfattande komplikationer för den enskilda. Därför är det välkommet att det nu finns en majoritet för att tjänstemannaansvaret ska återinföras.

 

Cecilia Widegren betonar att tjänstemannaansvaret är en viktig mekanism för att förhindra felaktiga och godtyckliga myndighetsbeslut och av stor vikt för att avvärja att enskilda individer och företag blir utsatta för bristfällig myndighetsutövning.

”Det måste finnas mekanismer som ger individer och företag möjligheter att förhindra och motverka felbehandling när det offentliga styr och reglerar villkor för privata verksamheter och människors vardag”, förklarar Cecilia Widegren (M).

 

Med oroande ögon ser vi framför allt hur en aktivism har börjat breda ut sig på många myndigheter såsom exempelvis Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om allt från avverkning av skog, art- och habitatdirektivet, strandskydd och småskalig vattenkraft som innebär att rådande regelverk tolkas extensivt eller direkt felaktigt. Detta slår särskilt hårt mot Skaraborg med vår landsbygd, jordbruk, skog och våra starka gröna näringar.

 

Det här är något som bland annat har inneburit en allt för långtgående inskränkning av äganderätten för skogsägare och inneburit att strandskydd och andra regleringar tillämpas på ett sätt som inte är ändamålsenligt och inskränker äganderätten och försvårar för viktiga näringar och nybyggnation. Det här beslutet är en stor seger för rättsstaten och skyddet för den enskilde.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.