Cecilia (M): vill se enklare strandskyddsregler och ökad nyproduktion av bostäder

(M) vill se fler bostäder Fabkrik bild 2
(M) presenterar förslag för ökad nyproduktion, enklare strandskyddsregler och återinför tjänstemannaansvar!

 

I veckan presenterade Moderaterna skarpa förslag för ökad nyproduktion av bostäder tillsammans med Götenehuskoncernen. I Götenehus nya produktionsanläggning, i hjärtat av fabriken i Götene, som inom några veckor kommer att testköras för produktion av bl a småhus, presenterade VD Götenehus Claes Hansson, tillika ordförande för Sveriges Trä- och Möbelföretag, villkor för byggande på kort och på lång sikt.

 

Moderaternas riksdagsledamot från Skaraborg Cecilia Widegren (M) med förstanamnet Charlotte Bertilsson, Götene och bostad- och samhällspolitiske talesperson Mats Green, vill se ökat byggande genom att göra det enklare och billigare.

 

-Det är glädjande att se ökad industriell produktion av bostäder i olika former, vilken lovande satsning i Götene, Skaraborg, konstaterar Mats Green, bostadspolitisk talesperson.

 

-När Götenehus nu satsar på ny fabrik samtidigt som regeringen är förlamad och det råder bostadskris i Sverige och Skaraborg så behövs regelförenklingar som stimulerar byggandet. Förslagen är inte minst viktiga för att skapa rörelse på bostadsmarknaden och fler jobb sa Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg och Skattepolitisk talesperson.

 

Claes Hansson, VD Götenehuskoncernen och som sitter i Svenskt näringslivs styrelse lyfte vikten av långsiktiga villkor.

 

Moderaterna lista på åtgärder för att förenkla strandskyddet, öka nybyggnation samt stärka äganderätten.

 

Fem moderata punkter för ökat byggande, landsbygdsutveckling och stärkt äganderätt i Skaraborg

 

 

  1. Gör detaljplaner frivilliga för kommunerna. Gör det möjligt att gå direkt från översiktsplan till bygglov utan detaljplaneskedet.

 

  1. Maximera kommunernas inflytande över strandskyddet och minimera länsstyrelsernas. Förändra den nuvarande strandskyddslagstiftningen i grunden, gör det lättare att bygga strandnära och maximera det lokala och kommunala inflytandet. Detta är avgörande för att öka landsbygdens attraktivitet och konkurrenskraft.

 

  1. Inför s k privat initiativrätt d v s att man låter byggaktören ta fram förslag till detaljplan. Kommunen äger alltid det slutliga beslutet men kommunen kan med detta korta handläggningstider, effektivisera och ägna mer tid till mindre och lokala byggaktörer för att bl a öka konkurrensen.

 

  1. Begränsa både statens och enskildas möjligheter till överprövning och överklagning. Staten får bara avge ett samlat yttrande under hela planprocessen och man snävar in sakägarkretsen bland enskilda, inför en symbolisk avgift samt att man även här endast får överklaga en gång under planprocessen.

 

  1. Återinför tjänstemannaansvaret som avvecklades på 70-talet. Detta är ytterst en demokratifråga. Förra veckan röstade riksdagen igenom ett beslut om att öka tjänstemannaansvaret efter ett antal moderata motioner.

 

Mats Green (M), riksdagsledamot tillika Bostads- och samhällspolitiske talesperson tillika ledamot i Strandskyddsdelegationen

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, tillika Skattepolitisk talesperson

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Widegren (M)

 

Personvald riksdagsledamot Skaraborg

Moderaternas skattepolitisk talesperson och gruppledare

 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd

Försvarsberedningens ordförande

 

mob. + 46-70-552 42 05

www.moderatvg.se/widegren

Följ Cecilia på Facebook och Twitter @WidegrenCecilia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.