Cecilia (M) satsar på starkare försvar och NATO-medlemskap

(M) satsar på starkare försvar och Nato-medlemskapCW och försvaret rev

 

I en alltmer orolig omvärld ska Sverige ha ett försvar som har förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, påverkansoperationer, cyberattacker och oförutsedda händelser. Vi har tidigare gett besked om att Sveriges försvarsanslag ska höjas upp till 2 procent av BNP. Det innebär i närtid att vi skjuter till 18 miljarder extra med uttalad ambition om att ökad nationell försvarsförmåga skall genomföras. Försvaret ska bli starkare, mer tillgängligt och modernare. Förband skall vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara.

 

Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten. Moderaterna föreslår att dagens 2 mekaniserade armebrigader ska utökas till 3 samtidigt som lättare brigad upprättas och jägarförbanden i bl a Karlsborg utökas. Det ger utökat antal grundutbildade på Livregementets husarer K 3, i Karlsborg med ökad användning och övning med bl a drönare. För Skaraborgs regemente, Trängregementet och Markstridsskolan i Skövde innebär vår satsning bl a ökad grundutbildning för den 3:e armebrigad, renoveringsplan för samtliga stridsvagnar och stridsfordon.

Kärnan i flygstridskrafterna ska bestå av 6 fullt uppfyllda stridsflygdivisioner, vilket motsvarar 100 Jas Gripen. För Skaraborgs Flygflottilj F 7 innebär det förstärkning av Jas C/D behållas längre än planerat, logistikkedjor skall stärkas, Jas E införas samt ny luftburen sensor.

 

Detta innebär att moderaterna vill fördubbla försvarsanslagen, vilket stärker förbanden bl a i Skaraborg. Moderaterna stärker ökad nationell försvarsförmåga, vill se svenskt NATO-medlemskap, fungerande krisledning och stärkt yttre och inre säkerhet, med ovan konkreta förslag. Det ger ett mer tillgängligt, starkare och modernare försvar.

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

 

(M) vallöfte; Starkare, mer tillgängligt och modernare försvar – Fördubbling av försvarsanslagen, fördubblar försvaret  i Skaraborg!  

 

  • Moderaterna presenterar under tisdagen med partiordförande Ulf Kristersson satsningar och nya förslag för ett starkare, mer tillgängligt och modernare försvar.
  • Vi moderater vill satsa upp till 2 % av BNP vilket innebär en fördubbling av försvarsanslagen jämfört med idag. Det säger Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M).

–     Försvaret är statens kärnuppgift, ökade resurser ska ge ökad försvarsförmåga, fortsätter Widegren. Vi föreslår nu fyra försvarsfokus,

 

Ökad nationell förmåga.

Svenskt Nato medlemskap

Fungerande krisledning

Inre och yttre säkerhet.

 

– I Skaraborg innebär det;

 

Karlsborg; K3, Livregementets husarer; utökat antalet grundutbildade på K3 och ökad användning, övningar med drönare.

Lidköping/ Grästorp ; Skaraborgs Flygflottilj F7, Jas C/D behålls längre än planerat, stärkning av logistik kedjan, Jas E införs samt ny luftburen sensor.

Skövde; Skaraborgs regemente P4 och Trängregementet TrängR samt Markstridsskolan, ökad grundutbildning för den 3:e armebrigaden, renoveringsprojekt för samtliga stridsvagnar och stridsfordon.

 

 

Läs mer om moderaternas försvarspolitiska förslag här; www.moderaterna.se

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.