Cecilia (M): jobbar för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten

Vi vill jobba för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten Bengt-Anders, Lars, Elisabeth och Cecilia på Köttex

 

Sverige och Skaraborg är fantastiskt, men vi har också stora samhällsproblem. Utanförskapet är omfattande och integration brister. Det visar sig inte minst i jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att det tar nio år i Sverige innan ens hälften av nyanlända har arbete. Samtidigt utmanas Sveriges förmåga att skapa jobb av digitalisering och hård konkurrens från andra länder. Otryggheten växer och polisen saknar både kollegor, god ledning och verktyg för att fullt ut kunna utföra sitt uppdrag. 

 

Moderaternas prioriteringar är därför att klara integration, säkra att fler jobb kan skapas och öka tryggheten. 

 

Vårt mål är därför att se till att Sverige och Skaraborg kommer än mer i arbete, bl a genom att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda.

 

För att nå detta krävs reformer som införandet av bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att jobba än att leva på bidrag. De enkla jobben måste bli fler, därför behöver vi utveckla och stärka RUT-reformen. Vi vill sänka skatten för alla som jobbar. Det innebär t ex för bussförare, sotare och elektriker 500 kronor mer i månaden. Att det lönar sig att jobba för till exempel en sjuksköterska hotar inte välfärden – det är välfärden. 

 

Förutsättningarna för att företag ska kunna starta, investera och växa i vårt land ska vara goda, så att jobb kan skapas, och Sverige ska kunna konkurrera med kunskap. 

 

Vi måste säkra tryggheten med lag och ordning. Sverige behöver 10 000 fler poliser, vilket är 130 fler poliser i Skaraborg och polislöner bör höjas så att fler poliser väljer att stanna i yrket. Straffen måste skärpas för att bättre motsvara brottens allvar. Och det ska aldrig löna sig att begå brott i Sverige – fler vardagsbrott ska utredas och klaras upp. 

 

Löfvens (S) regeringsår präglas av brist på reformer och att inte ta dessa stora problem på allvar. Regeringen försämrar och försvårar villkoren för jobbskapare samt bygger ut bidragssystem.

 

Moderaternas uppgift är en annan. Vi vill riva hinder och ta Sverige och Skaraborg ända dit vi kan nå. Vi ska klara integration, jobb och trygghet.

 

Cecilia Widegren (M)

Skattepolitisk talesperson
riksdagsledamot Skaraborg

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.