Cecilia (M) utmanar Stefan Löfven på genomresan i Skaraborg

Stefan Löfven är på genomresa i Skaraborg. Löfven är svaret skyldig om varför hans regering konsekvent har försämrat för landet utanför tullarna och tätorter.

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg frågar därför; cecilia widegren2002-05-16

Avser socialdemokraterna att gå till val på att försämra ytterligare för Skaraborgare eller när avser (S) att återkomma med återställare, för att fler ska kunna verka och bo i Skaraborg?

Löfven (S) på genomresa i Skaraborg

 Mellan Vänern och Vättern ligger Skaraborgs femton kommuner, ett litet Sverige i miniatyr, som vi själva säger. För vi tycker att vi har det mesta, men det kräver förutsättningar för att kunna finnas kvar och framför allt utvecklas. Det kräver en regering som förstår landet utanför tullarna och ger förutsättningar för hela landet att växa. Skaraborg behöver en regering som vill se både stad och land. Tyvärr, har vi saknat det rejält den senaste mandatperioden, Löfven (S)!

I Skaraborg finns nämligen – många kreativa duktiga människor. Många små- och medelstora företag, gärna familjeföretag, som gör att bygden växer. I Skaraborg finns livskraftiga skogslandskap, Ålleberg, Billingen, kulturlandskap och vidsträckta bördiga slätter med omfattande livsmedelsproduktion. Jobb och tillväxt skapas genom entreprenörskap och företagande.

Alltifrån familjeföretaget Sivans Ost, Vara som bjuder på läckerheter för gommen, Kinnarps möbler, Falköping, som inreder kontoret, Dalocs säkerhetsdörrar, Töreboda som skapar trygghet och Dafgårds, Götene, som erbjuder färdigmat när inte tiden räcker till, eller hemfixarna på Jula.

Lokalproducerade och förädlade livsmedel har sin givna plats i floran av småföretag, och i Skaraborg finns också teknologisk spetsforskning. Högskolan i Skövde är specialiserad på avancerade informationstekniska system och dataspel, inte minst i nära samarbete med Volvo Skövde, som under året tillsammans öppnat ASSAR-kreativ arena för innovation och framtidens tillverkning.

Skaraborgs garnison Skövde samverkar med regementen Karlsborg och Såtenäs för att utbilda och anställa soldater, och försvaret är snart Skaraborgs största ungdomsarbetsgivare. Människor som vill göra skillnad söker sig till försvaret för att ta solidariskt ansvar för andra, genom att försvara fri- och mänskliga rättigheter i bl a Mali.

Kommunikationer stärker sammanhållningen men är också nödvändig förutsättning för fler i arbete för oss på landsbygden. Slitna vägar och övertrafikerade järnvägsspår medför dessutom stora samhällskostnader. Alltifrån Västra Stambanans expansion till robusta enskilda vägar är livsavgörande för många Skaraborgare. Det borde vara en självklarhet för en statsminister i Sverige att färdas på en fyrfilig och säker väg mellan Sveriges huvudstad och Sveriges andra stad. Alliansregeringen påbörjade arbetet med utbyggnad av E 20 men nu måste det gå fortare.

För att Skaraborg skall växa krävs förutsättningar för små- och medelstora företag. Det är tvärtemot vad Löfvens (S) röda regering de senaste åren haft som fokus. Löfven(S) regering har höjt skatter och pålagor för 60 miljarder och utgiftsökningar för 100 miljarder.

Löfven har bl a höjt bensinskatten, dieselskatten, flygskatten, höjt fordonsskatten, försämrat reseavdraget, infört miljözoner som utestänger dieselbilar, höjt arbetsgivaravgifter för unga, försämrat RUT- och ROT-avdrag, ny kemikalieskatt, höjt arbetsgivaravgiften för äldre, höjt biomoms, försämrat strandskyddet, urholkat äganderätten, oroar Skaraborgare med exitskatt, ägarskatter och entreprenörskatter, för att nämna några.

Inget av detta stärker Skaraborg. Inget av detta gynnar de som bor och verkar på landsbygden. Inget av ovan skapar fler jobb eller fler företag utanför storstäder.

Min fråga till Stefan Löfven (S) som i dagarna är på genomresa i Skaraborg blir därför?

Avser socialdemokraterna att gå till val på att försämra ytterligare för Skaraborgare eller när avser (S) att återkomma med återställare, för att fler ska kunna verka och bo i Skaraborg?

 

Cecilia Widegren (M) Skattepolitisk talesperson riksdagsledamot Skaraborg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.