Cecilia (M): Alliansen presenterar från utbildning till jobb

alliansskaraborg

Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb

Utbildningen i Sverige och Skaraborg ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla – för elevernas skull men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Det ska löna sig att anstränga sig.

Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

  1. Inrätta 2-årig yrkesskola.
  2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram.
  3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet.
  4. Öka antalet yrkescollege.
  5. Fler lärlingsutbildningar.
  6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.