Cecilia (M); Vallöften för bättre skola i Skaraborg

(M): Vallöften för en bättre skola i Skaraborg Cecilia om det unika med Skaraborg

En bra start i livet vill vi alla kunna ge barn och unga. Skolan är något av det viktigaste för en hoppfull framtid.

 

Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Det kan vi aldrig acceptera. Därför ger Moderaterna tre vallöften för en bättre grundskola i Skaraborg;

 

1. En timme mer i undervisningstid per dag

Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan. Ett första steg i detta är att utöka elevers skoldagar med en timme per dag, med start i lågstadiet. Denna satsning för över 2 miljarder kronor innebär att Sverige kommer att nå upp till OECD-genomsnittet gällande obligatorisk undervisningstid. Samtidigt vill vi införa lärarassistenter för att lärare ska kunna lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration.

 

2. Två tredjedelar av undervisningstiden i lågstadiet ska läggas på svenska och matematik

I dag utgör svenska och matematik drygt hälften av timplanen för grundskolan. Det är för lite. Moderaterna vill utöka undervisningstiden i svenska och matematik så att den utgör två tredjedelar av undervisningen på lågstadiet. Tre av de fem nya undervisningstimmarna som Moderaterna vill införa ska vikas till svenska och matematik.

 

3. Obligatorisk läxhjälp och lovskola

Moderaterna vill att obligatorisk läxhjälp införs, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årkurs 4 till 9. Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9.

 

Att nästan var femte grundskoleelev inte ens får chansen att studera vidare på gymnasiet är ett misslyckande. I den svenska skolan ska varje elev ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen. Därför behöver svensk utbildningspolitik präglas mer av höga förväntningar, tydliga krav och framför allt ha fokus på att höja elevernas kunskaper. Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler.

 

Erik Bengtzboe (M)

riksdagsledamot

Utbildningspolitisk talesperson

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.