(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige och Skaraborg

Samhällsproblem har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige och Skaraborg inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och kärnan i samhället. 

Tillsammans med Kristdemokraterna lägger vi Moderater fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för år 2019. Vi ser överväganden som våra vänner i Centerpartiet och Liberalerna gör, och hoppas att de så snart som möjligt vill göra gemensam sak med oss.

Vi sänker skatter för de som arbetar med 10 miljarder kronor så att det lönar sig bättre för fler att gå från bidrag till arbete. Vi höjer taket i RUT-avdraget så att fler jobb kan skapas. Färre får betala statlig inkomstskatt, så att det lönar det sig bättre att utbilda sig. Det gör också att t ex många lärare och sjuksköterskor slipper betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Skatten på pension sänks mer än i regeringens förslag, så att alla över 65 år får sänkt skatt, och bostadstillägget höjs.

Det offentliga ska upprätthålla lag, ordning och vård och omsorg ska finnas där när man behöver. Bland våra satsningar finns tillskott till patienter, välfärdens medarbetare, äldre, lärare, elever, ja till kärnan i välfärden med 5 miljarder. Därutöver en fördubblad kömiljard för kortare köer i vården.

Vi satsar 18 miljarder kronor mer på försvaret under perioden 2019 – 2021. Och vi tar viktiga steg mot 10 000 fler polisanställda år 2024. 

De som är beroende av bilen för jobb ska inte missgynnas för att de bor utanför storstäder. Samtidigt är det viktigt att stärka jord- och skogsbrukets förutsättningar. Vi sänker därför dieselskatten för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk med 50 öre. Därutöver föreslår vi en tillfällig sänkning av skatten på diesel för dessa branscher under andra halvåret 2019 med 50 öre per liter som ett särskilt stöd i sviter efter torkan. Äganderätten behöver stärkas.

Att nyanlända integreras är centralt för att mota utanförskap. Jobb och språk är avgörande delar, men det måste också vara tydligt hur vårt samhälle fungerar och vilka värden det bygger på. Vi förbättrar jobbmöjligheter för nyanlända och utökar samhällsorienteringen. Skolan ska vara en språngbräda för social rörlighet som gör att alla barn får samma livschanser. 

Vår budget erbjuder en ny riktning för Sverige och Skaraborg. Nu vill vi få på plats viktiga reformer för jobb och tillväxt. Nu kan vi få fler poliser och ett rejält tillskott till vård och skola. Nu kan Sverige rustas inför att konjunkturen vänder. Vi gör det vi lovat våra väljare och lägger fram statsbudget för ett Sverige och Skaraborg som håller ihop. 

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Skattepolitisk talesperson

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.