Framtidsbudget för Sverige – statsbudget 2019

Framtidsbudget för Skaraborg  

 

Nu har riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019. Budgeten bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och betyder att viktiga reformer kan komma på plats, så att Sverige och Skaraborg ges ny riktning. Det är klart att (S)-politiker är besvikna när nu en tydlig framtidsbudget för Skaraborg som gör det mer lönsamt att arbeta, stärker vård och skola samt tar krafttag för att ge polisen, försvaret och tullen, mer resurser att öka tryggheten. Men jag beklagar när retoriken tar överhand över politikens innehåll och (S)-politiker kletar osanningar utan att tveka. Under Löfven- (S)-regeringens år röstade Sverigedemokraterna vid över 1000 tillfällen på (S)-förslag, men det glömde man att berätta.

 

Vi gör det vi lovat. Vi lägger förslag på vår politik, som vi lovade väljare. Om fler väljer att stödja vår politik, är det bra för landet. Vi driver vår politik fullt ut. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Att vår budget nu gått igenom riksdagen betyder att viktiga reformer kan genomföras redan från årsskiftet. Det är helt nödvändigt – samhällsproblemen tar inte julledigt i väntan på en ny regering.

 

Vår budget innebär sänkt skatt för alla som jobbar och för alla pensionärer. Vi tar första steget mot att nå målet om tusentals fler polisanställda och vi tillför avgörande resurser till försvaret och tullen.

 

Kömiljarden återinförs för att snabbt korta vårdköer. Kommuner och regionen får välbehövliga extra resurser för att kunna stärka välfärdens kärna – skolan, vård och omsorg.

 

För att motverka klimatförändringarna utökar vi bl a Sveriges klimatbistånd och vi bygger ut laddinfrastruktur, så att fler kan köra fossilfritt. Samtidigt måste man kunna bo och arbeta i hela landet. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatt och ser till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet.

 

Integrationen måste fungera. Därför förbättrar vi jobbmöjligheter för nyanlända, utökar samhällsorienteringen och inför obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. Vi stärker undervisningstiden i skolan.

 

Vår budget syftar till att Sverige och Skaraborg ska hålla samman. Vi tar tag i samhällsproblem och vill återupprätta samhällskontraktet.

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.