Cecilia (M): Dags att prioritera företagande !

 M: Dags att prioritera företagande i Skaraborg

Varningsflaggor lyser nu återigen. Avmattningsfas är här för vissa branscher och säkert är att vi närmar oss nästa lågkonjunktur, frågan är bara när. Därför är det viktigt att svensk ekonomi och förutsättningar för företagande och fler jobb, förbereds. Det krävs långsiktiga hållbara reformer för att rusta Sverige och Skaraborg inför nästa lågkonjunktur som stimulerar ökat arbete och företagande.

Entreprenörsanda, nyfikenhet och innovationskraft har stärkt Sverige internationellt i en allt mer hårdnande globalisering. Svenska företag, allt från större globala företag, unicorns och mindre företag, håller hög internationell klass, men med skärpt konkurrens, måste bördor och snedvriden konkurrens ändras.

Det är bland företag som jobb växer fram. Svensk och Skaraborgsk företagsamhet är något att vara stolt över.

 

Moderaterna har lovat och verkar återkommande för att förbättra företagsamhet och det löftet håller vi. Den rödgröna regeringen stärkte dock inte under föregående mandatperiod företagsamheten – snarare tvärt om. I bästa fall uteblev negativa konsekvenser men allt för ofta lade den rödgröna regeringen fram förslag som försämrade eller hotade försämra företagandet. Höjda skatter, vinstförbud och ökade regelbördor har försämrat för företagare. Det måste nu ändras på.

 

Ett bättre företagsklimat, bl a genom att Moderaternas och Kristdemokraternas budget vann gehör, tar nu viktiga första stegen för att vända utvecklingen. I budgeten för 2019 finns bl a reformer för att underlätta för generationsskifte hos företag, höjning av RUT-avdraget, avskaffad flygskatt, sänkt dieselskatt och en frysning av överindexeringen av bensin och dieselskatt. Det förväntar vi oss nu kvarstår!

 

Företagare finns inte minst utanför storstäder och där är förutsättningar andra. Nu behöver mer göras. Vi behöver annat skattesystemet, ändra lagar och förenkla i regelsystem för att göra oss mer konkurrenskraftiga, säkerställa att företag kan rekrytera kompetens de behöver och garantera lag och ordning. Det måste löna sig att både ta ett första jobb, anstränga sig mer på jobbet och att utbilda sig.

 

Utan väl fungerande och framgångsrika företagare och företag, både på landsbygd och i städer, stannar Sverige. Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Ska välfärden finansieras, försvaret stärkas och polisen få de resurser den behöver så måste företagande stärkas ytterligare.  

 

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.