Cecilia (M): Återta kontroll över gränserna

 

 

Sverige behöver återta kontroll över gränserna

Droger, kriminella och stöldgods rör sig in och ut ur vårt land och genom Skaraborg med oroväckande lätthet. Sveriges gränsskydd är otillräckligt. Situationen är så allvarlig att den riskerar att skada Sverige. Moderaterna föreslår därför ett fyrapunktsprogram för ökad trygghet och säkerhet.

Jag kan säga så här: Vi har allt annat än kontroll”, konstaterade huvudskyddsombudet på gränspolisen nyligen.

Läget är allvarligt. I höstas rapporterade Ekot om omfattande kritik från EU-kommissionen. Stora delar av gränskontrollverksamheten bröt mot EU:s regler enligt en granskningsrapport som då inte var offentliggjord. Rapporten avslutades med att: ”Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer.”

I rapporten kritiseras hur gränskontroller sköts. Det finns inte någon gemensam struktur eller genomgående enhetlighet i sättet att arbeta för de olika myndigheterna som ansvar för yttre gränskontroller – Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen. 

Nu krävs handlingskraft, och politiska prioriteringar. Sverige behöver återta kontrollen. Moderaterna kräver att ett fyrapunktsprogram nu genomförs för att stärka gränsskyddet. 

Till att börja med krävs att gränspolisverksamheten är tillräckligt resurssatt. Moderaterna och Kristdemokraterna satsade väsentligt mycket mer pengar till Polisen än övergångsregeringen i den budget för 2019 som också gick igenom riksdagen. Därmed finns resursmässiga förutsättningar för en fungerande verksamhet. 

För det andra krävs bättre styrning. Det handlar om att stärka ledningen, förbättra och utveckla arbetsmetoderna och om att organisera verksamheten på bästa sätt. 

För det tredje måste Tullens roll i brottsbekämpningen förstärkas. I vår budget ingick förstärkningar av Tullen. Vi vill även ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa fordon med misstänkt stöldgods. 

För det fjärde måste vi arbeta närmare våra grannländer. Fungerar det inte hemma, behöver man blicka utanför Sveriges gränser för att se hur det ska göras rätt. Det handlar både om att dra lärdom av varandra och om ett tätare samarbete. 

Fri rörlighet är grundbulten i EU-samarbetet, men var aldrig tänkt att omfatta kriminella eller våldsverkare. För att värna den fria rörligheten måste vi se till att vårt gränsskydd fungerar, och Moderaterna tar seriöst på Sveriges ansvar att efterleva EU:s regler. 

Ett fungerande gränsskydd är därtill en av statens kärnuppgifter. Det är avgörande för att värna vår säkerhet och territoriella integritet. Dags att visa handlingskraft.

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.