Cecilia (M); Fler i arbete viktigast i Skaraborg

Arbetslinjen i Skaraborg är viktigast

Den som gör anspråk på att styra Sverige genom en kommande lågkonjunktur måste lyfta blicken högre än enskilda partiers önskelistor. Hur mår Sverige och Skaraborg? Vilka är samhällsproblemen? Vilka politiska beslut är nu allra viktigast att fatta? Det är frågor regeringen borde ha ställt sig innan man satte sig för att budgetförhandla. Det är frågor vi moderater ställt oss varje dag när vi nu tagit fram vårt budgetalternativ.
Vi konstaterar att ekonomin bromsar in och att Sverige har ekonomiskt utrymme för att möta en nedgång. Men musklerna kommer att behöva växa, för att sedan spännas när Sverige på allvar möter en lågkonjunktur. För Sverige drabbas som ett litet exportberoende land ofta hårt vid globala nedgångar. När penningpolitiken nu uttömt de traditionella verktygen, vi har haft minusräntor en längre tid och kronan är rekordsvag, är det sannolikt att finanspolitiken kommer att behöva spela en större roll än vanligt vid nästa lågkonjunktur.
Redan nu har många kommuner i Skaraborg det tufft. Stora resurser kommer att krävas för att säkra välfärden. Vi måste nu prioritera.
Därför är det inte läge att låsa in Sveriges styrka i ökade utgifter och tveksamma prioriteringar här och nu – likt S MP C och L föreslagit. I den budget vi lagt kommer vi att ha ett lägre reformutrymme än regeringen. Det betyder inte att vi ser ett mindre behov av reformer – tvärtom.
Reformutrymmet sätts utifrån överskottsmålet som finns för att skapa trovärdighet. I vår budget ligger vi i linje med överskottsmålet. Utrymmet för reformer är enligt vår bedömning 5 miljarder lägre än regeringens. Samtidigt är behovet av reformer långt större än det utrymmet. Skjutningar och internationella stöldligor präglar vardagen och hotar tryggheten. Arbetslösheten ökar. Kostnader i en del kommuner skenar till följd av misslyckad integrationspolitik. Svensk tillväxt per person är bland de lägsta i EU. Detta i ett läge när högkonjunkturen ligger bakom oss. Detta ställer höga krav på prioriteringar.
Vi kommer att införa bidragstak, fler drivkrafter för fler i arbete, spara på ineffektiva byggsubventioner, minska biståndet och missriktad arbetsmarknadspolitik.
Vi vill återupprätta samhällskontraktet och se till att skattebetalarna får valuta för sina skattepengar. Satsningar på polis och elever, sjuka och äldre är allra viktigast. Vi satsar 3 miljarder på rättsväsendet, vilket är 4 gånger så mycket som regeringen. Vi gör en historisk kraftfull satsning till elever, lärare, patienter och vårdpersonal.
Det handlar om sammanhållningen – att man ska kunna bo och leva i hela landet. Vi sänker drivmedelsskatter med 1 krona/liter. Ingen skall straffas för att man till exempel är beroende av bilen. Att man ska kunna leva på sin pension.
Fler i arbete är viktigare än någonsin när vi går in i ett nytt konjunkturläge. Det måste löna sig bättre att ställa klockan och gå till jobbet i stället för att leva på bidrag.
Moderaterna ser alltså ett lägre reformutrymme än regeringen. Men vi ser också ett större reformbehov. Det kan vi tillgodose genom att prioritera och göra det som är bäst och rättvist för Sverige och Skaraborg.
Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Med vänliga hälsningar
Cecilia Widegren (M)

Personvald riksdagsledamot Skaraborg
Ordförande Interparlamentariska unionen

Läs mer på www.moderatvg.se/widegren
Följ Cecilia på Instagram, Twitter,
Facebook, LinkedIn
@WidegrenCecilia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.