Cecilia (M); Vallöften för bättre skola i Skaraborg

(M): Vallöften för en bättre skola i Skaraborg En bra start i livet vill vi alla kunna ge barn och unga. Skolan är något av det viktigaste för en hoppfull framtid.   Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Det kan vi aldrig acceptera. Därför ger Moderaterna tre vallöften för en bättre … Läs mer här

Cecilia (M): Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen

  M: Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen Det är helt oacceptabelt att de som varit med och byggt vårt land ska drabbas av undernäring, vätskebrist eller ensamhet. Våra äldre förtjänar att leva ett gott liv och därför gör Moderaterna särskilda satsningar för att bryta utvecklingen. I dessa dagar när värmen är som mest intensiv, är äldres hälsa viktig fokus, då vätskebrist snabbt kan slå till. I en rapport kommer larm om att … Läs mer här

Cecilia (M): Vi vill vända otrygghet till trygghet

Vi vill vända otrygghet till trygghet   Fler Skaraborgare känner sig drabbade då jordbruks- skogs- eller arbetsmaskiner stjäls, bostadsinbrott i villor och sommarstugor samt polis själv som beskriver Sverige som ”ett smörgåsbord för kriminella.” I sommar har Skaraborgare drabbats av bl a villainbrott, oförklarliga bränder i Vedum, maskerat rån i Kvänum, stöldligor mot äldre, stöldligor av arbetsredskap på byggen, jord- och skogsmaskiner från arbetsplatser, m fl. Detta är inget som sticker ut, utan räknas som … Läs mer här

Cecilia (M): Alliansen presenterar från utbildning till jobb

Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb Utbildningen i Sverige och Skaraborg ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla – för elevernas skull men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Det ska löna sig att anstränga sig. Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete: Inrätta 2-årig yrkesskola. Stärk gymnasiets introduktionsprogram. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet. Öka antalet yrkescollege. Fler lärlingsutbildningar. Utveckla … Läs mer här

Cecilia (M): Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg

Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg    Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller vård. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet. Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete. Vi ställer också tydligare krav på den som har socialbidrag … Läs mer här

Cecilia (M) utmanar Stefan Löfven på genomresan i Skaraborg

Stefan Löfven är på genomresa i Skaraborg. Löfven är svaret skyldig om varför hans regering konsekvent har försämrat för landet utanför tullarna och tätorter. Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg frågar därför; Avser socialdemokraterna att gå till val på att försämra ytterligare för Skaraborgare eller när avser (S) att återkomma med återställare, för att fler ska kunna verka och bo i Skaraborg? Löfven (S) på genomresa i Skaraborg  Mellan Vänern och Vättern ligger Skaraborgs femton kommuner, … Läs mer här

Cecilia (M): jobbar för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten

Vi vill jobba för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten    Sverige och Skaraborg är fantastiskt, men vi har också stora samhällsproblem. Utanförskapet är omfattande och integration brister. Det visar sig inte minst i jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att det tar nio år i Sverige innan ens hälften av nyanlända har arbete. Samtidigt utmanas Sveriges förmåga att skapa jobb av digitalisering och hård konkurrens från andra länder. Otryggheten växer och polisen … Läs mer här

Cecilia (M) satsar på starkare försvar och NATO-medlemskap

(M) satsar på starkare försvar och Nato-medlemskap   I en alltmer orolig omvärld ska Sverige ha ett försvar som har förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, påverkansoperationer, cyberattacker och oförutsedda händelser. Vi har tidigare gett besked om att Sveriges försvarsanslag ska höjas upp till 2 procent av BNP. Det innebär i närtid att vi skjuter till 18 miljarder extra med uttalad ambition om att ökad nationell försvarsförmåga skall genomföras. … Läs mer här

Cecilia (M): (S)vek mot Skaraborg

(S)vek mot Skaraborg   Inför valet 2014 lovade (S) att inte höja bensin- och diesel-skatten. Finansministerkandidat Magdalena Andersson (S) sa den 17 augusti 2014; ” Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten”, sade hon då. Verkligheten vet vi idag, det blev en helt annan! Löftessvek! Och slag i plånboken för oss som väljer att bo utanför tätorter. Det är inte rimligt!     I förra … Läs mer här

Cecilia (M): Sänker skatten för alla Skaraborgs pensionärer

(M) sänker skatten för alla Skaraborgs pensionärer (M) vallöfte; Vi sänker skatten för alla pensionärer  – totalt 15,5 miljarder.   Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder. Idag lovar vi att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en pension mellan 13 000 till 17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan … Läs mer här