(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige och Skaraborg Samhällsproblem har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige och Skaraborg inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och kärnan i samhället.  Tillsammans med Kristdemokraterna lägger vi Moderater fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för år 2019. Vi … Läs mer här

Cecilia (M): Stärk hela rättskedjan i Skaraborg

M: Största satsningen på lag och ordning på över 20 år   Otryggheten ökar, kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner och svensk polis är i kris. Utredningsresultaten är de sämsta på mycket länge. När människor börja tappa förtroendet för rättsväsendet så står vi inför en mycket allvarlig utveckling. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Utvecklingen … Läs mer här

Cecilia (M); Vallöften för bättre skola i Skaraborg

(M): Vallöften för en bättre skola i Skaraborg En bra start i livet vill vi alla kunna ge barn och unga. Skolan är något av det viktigaste för en hoppfull framtid.   Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Det kan vi aldrig acceptera. Därför ger Moderaterna tre vallöften för en bättre … Läs mer här

Cecilia (M): Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen

  M: Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen Det är helt oacceptabelt att de som varit med och byggt vårt land ska drabbas av undernäring, vätskebrist eller ensamhet. Våra äldre förtjänar att leva ett gott liv och därför gör Moderaterna särskilda satsningar för att bryta utvecklingen. I dessa dagar när värmen är som mest intensiv, är äldres hälsa viktig fokus, då vätskebrist snabbt kan slå till. I en rapport kommer larm om att … Läs mer här

Cecilia (M): Vi vill vända otrygghet till trygghet

Vi vill vända otrygghet till trygghet   Fler Skaraborgare känner sig drabbade då jordbruks- skogs- eller arbetsmaskiner stjäls, bostadsinbrott i villor och sommarstugor samt polis själv som beskriver Sverige som ”ett smörgåsbord för kriminella.” I sommar har Skaraborgare drabbats av bl a villainbrott, oförklarliga bränder i Vedum, maskerat rån i Kvänum, stöldligor mot äldre, stöldligor av arbetsredskap på byggen, jord- och skogsmaskiner från arbetsplatser, m fl. Detta är inget som sticker ut, utan räknas som … Läs mer här

Cecilia (M): Alliansen presenterar från utbildning till jobb

Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb Utbildningen i Sverige och Skaraborg ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla – för elevernas skull men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Det ska löna sig att anstränga sig. Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete: Inrätta 2-årig yrkesskola. Stärk gymnasiets introduktionsprogram. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet. Öka antalet yrkescollege. Fler lärlingsutbildningar. Utveckla … Läs mer här

Cecilia (M): Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg

Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg    Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller vård. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet. Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete. Vi ställer också tydligare krav på den som har socialbidrag … Läs mer här

Cecilia (M) utmanar Stefan Löfven på genomresan i Skaraborg

Stefan Löfven är på genomresa i Skaraborg. Löfven är svaret skyldig om varför hans regering konsekvent har försämrat för landet utanför tullarna och tätorter. Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg frågar därför; Avser socialdemokraterna att gå till val på att försämra ytterligare för Skaraborgare eller när avser (S) att återkomma med återställare, för att fler ska kunna verka och bo i Skaraborg? Löfven (S) på genomresa i Skaraborg  Mellan Vänern och Vättern ligger Skaraborgs femton kommuner, … Läs mer här

Cecilia (M): jobbar för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten

Vi vill jobba för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten    Sverige och Skaraborg är fantastiskt, men vi har också stora samhällsproblem. Utanförskapet är omfattande och integration brister. Det visar sig inte minst i jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att det tar nio år i Sverige innan ens hälften av nyanlända har arbete. Samtidigt utmanas Sveriges förmåga att skapa jobb av digitalisering och hård konkurrens från andra länder. Otryggheten växer och polisen … Läs mer här