« CECILIA (M)OTIONERAR

ORDFÖRANDE FÖR FÖRSVARSBEREDNINGEN CICILIA WIDEGREN

Stockholm 20121002. Från hösten 2010 är Widegren Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare och moderaternas talesperson i försvar- och säkerhetspolitiska frågor. Engagemang för det nya försvaret, nya personalförsörjningsreformen, fler kvinnor till Försvarsmaktens olika yrken, säkerhetspolitiska aspekter på närområdet är flera frågor som jobbas aktivt med. Hon är även ledamot i Krigsdelegationen, ersättare i riksdagsstyrelsen, suppleant i utrikesnämnden, ordförande i Sveriges riksdags NATO-delegation, observatör vid NATO:s parlamentariska församling och ersättare i Nordiska Rådet sedan 2002. Förutom dessa uppdrag har Widegren i ett antal omgångar varit deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, bl.a. som dess vice ordförande. I juli 2012 utsågs Cecilia Widegren av regeringen till ordförande för Försvarsberedningen. År 1999 tilldelades Widegren MarinKommandoVäst /FO 32 hedersmedalj för värdefulla insatser för Västkustens försvar. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.