JOBBSKATTEAVDRAGET

Sveriges finansminister Anders Borg och Cecilia Widegren.

Moderaterna har sänkt skatten för alla som jobbar

Jobbskatteavdraget har gynnat Skaraborg! Tack Alliansregeringens alla jobbskatteavdrag har t ex en metallarbetare i Skövde, en polis i Tidaholm eller en sjuksköterska i Götene fått upp till 2200 kronor mer i plånboken varje månad.

Jobbskatteavdraget är en väldigt viktig del av regeringens arbetslinje och syftar till att arbete ska löna sig, att minska utanförskapet och öka drivkrafterna för låg- och medelinkomsttagare att jobba istället för att vara bidragsberoende. På detta sätt stimuleras arbetsutbudet, vilket påverkar skattebasen för offentlig sektor i positiv riktning och därmed den offentliga sektorns skatteinkomster.

Sedan 2007 har Jobbskatteavdraget införts i fem steg. Det första steget infördes den 1 januari 2007 med en satsning på 40 miljarder kronor och förstärktes sedan under de tre efterföljande åren med satsningar på 10, 9 respektive 10 miljarder kronor. År 2014 infördes det femte och senaste steget i jobbskatteavdraget med 12 miljarder kronor. Detta samtidigt som pensionärerna även fick mer i plånboken med flera stegvisa höjningar av grundavdraget på totalt 16,45 miljarder kronor.

Alliansregeringens alla Jobbskatteavdrag innebär därmed en återbetalning på sammanlagt 81 miljarder kronor per år. Det är Jobbskatteavdraget som har givit svenska hushåll reallöneökningar under 2007, 2008, 2009, 2010 och 2014.

Jobbskatteavdraget berör alla yrkesarbetare i Sverige men främst de som jobbar i offentlig sektor, såsom sjuksköterskor, lärare och poliser.

Jobbskatteavdraget är riktat mot låg- och medelinkomsttagare och fungerar på följande vis:

– Låginkomsttagare i högskattekommuner tjänar mest på jobbskatteavdraget.

– Höginkomsttagare i lågskattekommuner tjänar minst på jobbskatteavdraget.

Ju lägre inkomst en person har desto högre är Jobbskatteavdraget som andel av månadslönen. Jobbskatteavdraget faller procentuellt ju högre inkomsten är. Exempelvis har en sjuksköterska med 23.000 kronor i månadslön ett Jobbskatteavdrag på nästan 1800 kronor i månaden, vilket innebär ett nettotillskott på mer än en månadslön per år. För en metallarbetare i Skövde, en polis i Tidaholm eller en sjuksköterska i Götene betyder jobbskatteavdraget upp till 2200 kronor mer i plånboken varje månad.

Den andra faktorn som påverkar storleken på jobbskatteavdraget är kommunalskatten i inkomsttagarens hemkommun. Ju högre kommunalskattesats desto större blir jobbskatteavdraget. Som mest är skillnaden mellan hög- och lågskattekommuner cirka 380 kronor per månad. Att skattesänkningen är större i högskattekommuner innebär att jobbskatteavdraget i viss utsträckning fungerar skatteutjämnande mellan kommuner. Med andra ord gynnas särskilt Skaraborg med relativt höga kommunalskatter, med exempelvis högskattekommuner som Gullspång och Tidaholm.

En annan faktor som påverkar storleken på jobbskatteavdraget är inkomsttagarens ålder. Är man 65 år eller äldre vid inkomstårets ingång blir jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått pensionsålder.

Här kan du räkna ut hur jobbavdraget har påverkat din plånbok.

Arbete lönar sig!

Comments are closed.