KOM MED FÖRSLAG!

Kom med förslag till Cecilia!

Förtroendet att vara personvald i samtliga femton kommuner i Skaraborg utvecklas väl genom regelbundna besök, samtal, rundabordssamtal och öppen dialog med Skaraborgarna.

Mina möten i skaraborgarnas vardag är viktiga för att kunna lyssna och ta med mig lokala idéer, funderingar och åsikter. Jag arbetar för att Din vardag ska bli både bättre och enklare. Men för att det ska bli ännu bättre, tveka inte att höra av Dig med synpunkter, förslag, idéer och problem som Du vill att jag tar upp i mitt riksdagsarbete.

 

Skaraborgarnas vardag i riksdagen
Samtal med människor i deras vardag är grunden för mitt politiska arbete. För att vara Skaraborgs röst i riksdagen och i mina samtal med statsråden lyssnar jag till hur skaraborgare upplever och ser på sin vardag. Genom att prata med människor under arbete eller fritid tar jag till mig funderingar, hur Skaraborgarna ser på sitt arbete, sin fritid och sina möjligheter i Skaraborg.

Varje vecka besöker jag Skaraborgare i vardagen, så som mjölkbönder, lärare och elever, vårdpersonal och småföretagare. Har Du något framgångsrikt som jag kan ta lärdom av, eller är det något inom verksamheten som inte fungerar optimalt med dagens regler? Hör gärna av Dig med önskemål eller idéer om besök och samtal i Skaraborg.

Motionsidéer, frågor och förslag

Regelbundet besöker, skriver och uppmanar jag alliansregeringen och olika myndigheter till förbättringar på skattebetalarnas uppmaningar. Tveka därför inte att ta chansen att påverka.

Dina förslag och idéer använder jag sedan som motioner, interpellationer, frågor, brev, artiklar, uttalanden, granskning eller för att direkt uppmana myndigheter att agera.

Ta chansen!

 

Kontakt

Email: cecilia.widegren@riksdagen.se
Fax: 08-786 58 56
Post: Cecilia Widegren
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

Vill du oregelbundet ha Cecilias nyhetsbrev?

Skriv ett email till linda.kardell@riksdagen.se och ange Cecilias nyhetsbrev på ämnesraden.

Comments are closed.