Cecilia (M): Återta kontroll över gränserna

    Sverige behöver återta kontroll över gränserna Droger, kriminella och stöldgods rör sig in och ut ur vårt land och genom Skaraborg med oroväckande lätthet. Sveriges gränsskydd är otillräckligt. Situationen är så allvarlig att den riskerar att skada Sverige. Moderaterna föreslår därför ett fyrapunktsprogram för ökad trygghet och säkerhet. ”Jag kan säga så här: Vi har allt annat än kontroll”, konstaterade huvudskyddsombudet på gränspolisen nyligen. Läget är allvarligt. I höstas rapporterade Ekot om omfattande … Läs mer här

Cecilia (M) talade i FNs högkvarter

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2019/feb/28/riksdagsledamot-talade-i-fn/ Moderaternas Cecilia talade i FNs högkvarter  Nyvalda presidenten för riksdagens Interparlamentariska union, IPU, Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M), inbjöds till en parlamentarisk överläggning på Förenta Nationerna, FNs högkvarter, i New York, USA. Mötet samlade hundratals parlamentariker från över 60 länder och anordnas regelbundet av FN i samarbete med den Interparlamentariska unionen. Huvudtemat för mötet var multilaterala världsordningen och svårigheter som internationella institutioner står inför i dag, och som kommer behöva reformeras för att klara … Läs mer här

Cecilia (M): Dags att prioritera företagande !

 M: Dags att prioritera företagande i Skaraborg Varningsflaggor lyser nu återigen. Avmattningsfas är här för vissa branscher och säkert är att vi närmar oss nästa lågkonjunktur, frågan är bara när. Därför är det viktigt att svensk ekonomi och förutsättningar för företagande och fler jobb, förbereds. Det krävs långsiktiga hållbara reformer för att rusta Sverige och Skaraborg inför nästa lågkonjunktur som stimulerar ökat arbete och företagande. Entreprenörsanda, nyfikenhet och innovationskraft har stärkt Sverige internationellt i en … Läs mer här

Cecilia (M): Vi sänker skatten för pensionärer – på riktigt

(M): Vi sänker skatten för pensionärer – på riktigt Vår skattesänkning gäller alla äldre – och är dubbelt så stor som Socialdemokraternas. Moderaterna är ett parti för de som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Vi har därför drivit igenom skattesänkningar till alla pensionärer – inte bara för vissa. Under åtta år med en moderatledd alliansregering såg vi till att sänka skatten både för alla som arbetar och för Sveriges seniorer. Skatten sänktes visserligen mer … Läs mer här

M: Vi stärker Sveriges gränser

M: Vi stärker Sveriges gränser Tullverket har idag otillräckliga resurser och tvingas prioritera mellan Sveriges gränsövergångar. Samtidigt har Sverige förhöjd säkerhetsnivå och omvärldsläget försämras. Runt om i Sverige terroriserar kriminella gäng och internationella stöldligor alltifrån enskilda villaägare till företagare. Utländska ligor lyckas tyvärr föra miljardbelopp ut ur landet och enskilda drabbas hårt. I dagarna går återigen polisen ut och varnar för att internationella stöldligor härjar, inte minst utanför storstäder som i Skaraborg. Dessa stöldligor står … Läs mer här

Cecilia (M): Vår försäkring – ett starkare försvar

M: Vår försäkring – ett starkare försvar Sverige befinner sig idag i ett oförutsägbart säkerhetsläge, därför att Östersjöområdet fortsätter att försämras. Enligt Försvarsmakten bör därför detta uppmärksammas; Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga, nya tekniska system för långdistansbekämpning kommer att placeras i närområdet, samt att hotet från hybridkrigföringen kommer att öka. Därför är vi moderater tydliga. Sverige måste stärka den sammantagna försvarsförmågan, både genom ett svenskt Nato-medlemskap och genom ett stärkt svenskt försvar. Det … Läs mer här

Framtidsbudget för Sverige – statsbudget 2019

Framtidsbudget för Skaraborg     Nu har riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019. Budgeten bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och betyder att viktiga reformer kan komma på plats, så att Sverige och Skaraborg ges ny riktning. Det är klart att (S)-politiker är besvikna när nu en tydlig framtidsbudget för Skaraborg som gör det mer lönsamt att arbeta, stärker vård och skola samt tar krafttag för att ge polisen, försvaret och tullen, mer … Läs mer här

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige och Skaraborg Samhällsproblem har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige och Skaraborg inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och kärnan i samhället.  Tillsammans med Kristdemokraterna lägger vi Moderater fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för år 2019. Vi … Läs mer här

Cecilia (M): Stärk hela rättskedjan i Skaraborg

M: Största satsningen på lag och ordning på över 20 år   Otryggheten ökar, kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner och svensk polis är i kris. Utredningsresultaten är de sämsta på mycket länge. När människor börja tappa förtroendet för rättsväsendet så står vi inför en mycket allvarlig utveckling. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Utvecklingen … Läs mer här