M: Vi stärker Sveriges gränser

M: Vi stärker Sveriges gränser Tullverket har idag otillräckliga resurser och tvingas prioritera mellan Sveriges gränsövergångar. Samtidigt har Sverige förhöjd säkerhetsnivå och omvärldsläget försämras. Runt om i Sverige terroriserar kriminella gäng och internationella stöldligor alltifrån enskilda villaägare till företagare. Utländska ligor lyckas tyvärr föra miljardbelopp ut ur landet och enskilda drabbas hårt. I dagarna går återigen polisen ut och varnar för att internationella stöldligor härjar, inte minst utanför storstäder som i Skaraborg. Dessa stöldligor står … Läs mer här

Cecilia (M): Vår försäkring – ett starkare försvar

M: Vår försäkring – ett starkare försvar Sverige befinner sig idag i ett oförutsägbart säkerhetsläge, därför att Östersjöområdet fortsätter att försämras. Enligt Försvarsmakten bör därför detta uppmärksammas; Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga, nya tekniska system för långdistansbekämpning kommer att placeras i närområdet, samt att hotet från hybridkrigföringen kommer att öka. Därför är vi moderater tydliga. Sverige måste stärka den sammantagna försvarsförmågan, både genom ett svenskt Nato-medlemskap och genom ett stärkt svenskt försvar. Det … Läs mer här

Framtidsbudget för Sverige – statsbudget 2019

Framtidsbudget för Skaraborg     Nu har riksdagen antagit Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag för 2019. Budgeten bygger på Alliansens gemensamma reformagenda och betyder att viktiga reformer kan komma på plats, så att Sverige och Skaraborg ges ny riktning. Det är klart att (S)-politiker är besvikna när nu en tydlig framtidsbudget för Skaraborg som gör det mer lönsamt att arbeta, stärker vård och skola samt tar krafttag för att ge polisen, försvaret och tullen, mer … Läs mer här

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige

(M): Vi lägger en alliansbudget för starkare Sverige och Skaraborg Samhällsproblem har inte tagit paus för att Sverige saknar regering. Konjunkturnedgången förskjuts inte i väntan på ny statsminister. Därför kan Sverige och Skaraborg inte heller vänta på reformer. Vår budget stärker svensk ekonomi, jobbskapande och kärnan i samhället.  Tillsammans med Kristdemokraterna lägger vi Moderater fram en reformagenda i riksdagen, med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik – som vi föreslår blir statsbudget för år 2019. Vi … Läs mer här

Cecilia (M): Stärk hela rättskedjan i Skaraborg

M: Största satsningen på lag och ordning på över 20 år   Otryggheten ökar, kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner och svensk polis är i kris. Utredningsresultaten är de sämsta på mycket länge. När människor börja tappa förtroendet för rättsväsendet så står vi inför en mycket allvarlig utveckling. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Utvecklingen … Läs mer här

Cecilia (M); Vallöften för bättre skola i Skaraborg

(M): Vallöften för en bättre skola i Skaraborg En bra start i livet vill vi alla kunna ge barn och unga. Skolan är något av det viktigaste för en hoppfull framtid.   Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Det kan vi aldrig acceptera. Därför ger Moderaterna tre vallöften för en bättre … Läs mer här

Cecilia (M): Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen

  M: Äldre förtjänar ett gott liv, även i värmen Det är helt oacceptabelt att de som varit med och byggt vårt land ska drabbas av undernäring, vätskebrist eller ensamhet. Våra äldre förtjänar att leva ett gott liv och därför gör Moderaterna särskilda satsningar för att bryta utvecklingen. I dessa dagar när värmen är som mest intensiv, är äldres hälsa viktig fokus, då vätskebrist snabbt kan slå till. I en rapport kommer larm om att … Läs mer här

Cecilia (M): Vi vill vända otrygghet till trygghet

Vi vill vända otrygghet till trygghet   Fler Skaraborgare känner sig drabbade då jordbruks- skogs- eller arbetsmaskiner stjäls, bostadsinbrott i villor och sommarstugor samt polis själv som beskriver Sverige som ”ett smörgåsbord för kriminella.” I sommar har Skaraborgare drabbats av bl a villainbrott, oförklarliga bränder i Vedum, maskerat rån i Kvänum, stöldligor mot äldre, stöldligor av arbetsredskap på byggen, jord- och skogsmaskiner från arbetsplatser, m fl. Detta är inget som sticker ut, utan räknas som … Läs mer här

Cecilia (M): Alliansen presenterar från utbildning till jobb

Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb Utbildningen i Sverige och Skaraborg ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla – för elevernas skull men också för jobben, välfärden och sammanhållningen i samhället. Det ska löna sig att anstränga sig. Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete: Inrätta 2-årig yrkesskola. Stärk gymnasiets introduktionsprogram. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet. Öka antalet yrkescollege. Fler lärlingsutbildningar. Utveckla … Läs mer här