Cecilia (M): Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg

Nu tar vi tag i Sverige och Skaraborg    Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller vård. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet. Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete. Vi ställer också tydligare krav på den som har socialbidrag … Läs mer här

Cecilia (M) utmanar Stefan Löfven på genomresan i Skaraborg

Stefan Löfven är på genomresa i Skaraborg. Löfven är svaret skyldig om varför hans regering konsekvent har försämrat för landet utanför tullarna och tätorter. Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg frågar därför; Avser socialdemokraterna att gå till val på att försämra ytterligare för Skaraborgare eller när avser (S) att återkomma med återställare, för att fler ska kunna verka och bo i Skaraborg? Löfven (S) på genomresa i Skaraborg  Mellan Vänern och Vättern ligger Skaraborgs femton kommuner, … Läs mer här

Cecilia (M): jobbar för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten

Vi vill jobba för bättre integration, säkra jobb och öka tryggheten    Sverige och Skaraborg är fantastiskt, men vi har också stora samhällsproblem. Utanförskapet är omfattande och integration brister. Det visar sig inte minst i jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att det tar nio år i Sverige innan ens hälften av nyanlända har arbete. Samtidigt utmanas Sveriges förmåga att skapa jobb av digitalisering och hård konkurrens från andra länder. Otryggheten växer och polisen … Läs mer här

Cecilia (M) satsar på starkare försvar och NATO-medlemskap

(M) satsar på starkare försvar och Nato-medlemskap   I en alltmer orolig omvärld ska Sverige ha ett försvar som har förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, påverkansoperationer, cyberattacker och oförutsedda händelser. Vi har tidigare gett besked om att Sveriges försvarsanslag ska höjas upp till 2 procent av BNP. Det innebär i närtid att vi skjuter till 18 miljarder extra med uttalad ambition om att ökad nationell försvarsförmåga skall genomföras. … Läs mer här

Cecilia (M): (S)vek mot Skaraborg

(S)vek mot Skaraborg   Inför valet 2014 lovade (S) att inte höja bensin- och diesel-skatten. Finansministerkandidat Magdalena Andersson (S) sa den 17 augusti 2014; ” Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten”, sade hon då. Verkligheten vet vi idag, det blev en helt annan! Löftessvek! Och slag i plånboken för oss som väljer att bo utanför tätorter. Det är inte rimligt!     I förra … Läs mer här

Cecilia (M): Sänker skatten för alla Skaraborgs pensionärer

(M) sänker skatten för alla Skaraborgs pensionärer (M) vallöfte; Vi sänker skatten för alla pensionärer  – totalt 15,5 miljarder.   Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder. Idag lovar vi att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en pension mellan 13 000 till 17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan … Läs mer här

Cecilia (M): vill se enklare strandskyddsregler och ökad nyproduktion av bostäder

(M) vill se fler bostäder (M) presenterar förslag för ökad nyproduktion, enklare strandskyddsregler och återinför tjänstemannaansvar!   I veckan presenterade Moderaterna skarpa förslag för ökad nyproduktion av bostäder tillsammans med Götenehuskoncernen. I Götenehus nya produktionsanläggning, i hjärtat av fabriken i Götene, som inom några veckor kommer att testköras för produktion av bl a småhus, presenterade VD Götenehus Claes Hansson, tillika ordförande för Sveriges Trä- och Möbelföretag, villkor för byggande på kort och på lång sikt.   … Läs mer här

Cecilia (M): Återinför tjänstemannaansvar

Riksdagen röstar idag för återinförande av tjänstemannaansvar      ”Skaraborg, med landsbygd, slätter och skog, ja gröna näringar är landets största vinnare på ett stärkt tjänstemannaansvar” Ansvarslöshet får nu konsekvenser.    Idag röstar riksdagen för att återinföra tjänstemannaansvaret i Sverige.   ”I en välfungerande demokrati och rättsstat är det viktigt att det finns möjligheter för den enskilde att utkräva ansvar från det offentliga när myndigheter inskränker personers rättigheter på ett felaktigt sätt”, säger Cecilia Widegren (M), … Läs mer här

Cecilia (M): Fyra förlorade år med regeringen

 skriver Elisabeth Svantesson, Ekonomisk politisk talesperson och Cecilia. Fyra förlorade år med Socialdemokraterna   Under Stefan Löfvens regering har otryggheten ökat och integrationsproblem vuxit. Internationella stöldligor är vanligare i Skaraborg, hälften av Skaraborgs elever lämnar grundskolan med icke godkänt. Regeringens svek är flera. För Sverige har vårdköer fördubblats – trots 60 miljarder kronor i skattehöjningar. Inte ens hälften av cancerpatienter får vård i tid. Detta vill vi ändra på.   Regeringen Löfven (S) har misslyckats … Läs mer här

Cecilia (M): kommenterar vårpropositionen i SKARABORG

(M) Widegren kommenterar regeringens vårproposition i SKARABORG -Internationella stöldligor har blivit vanligare. Närmare hälften lämnar grundskolan med icke godkänt. Vårdköer har fördubblats. Mindre kommuner har svårt att leva upp till välfärdslöfte och integration står inför stora utmaningar. Då väljer den rödgröna regeringen att slösa bort högkonjunkturen med att fläska på utgifter till höger och vänster. -Regeringen har höjt skatten med över 60 miljarder men polistätheten är den lägsta på ett decennium. -Sverige och Skaraborg borde … Läs mer här