Cecilia (M) samtalar om morgondagens Nato

Cecilia samtalade på Folk & Försvars seminarium Inför Chicago: svenska förväntningar på Natos toppmöte, med anledning av Natos toppmöte i Chicago och den årliga Nato sessionen i Tallinn. Hör Cecilia här. På Folk & Försvars seminarium ”Inför Chicago: svenska förväntningar på Natos toppmöte”, samtalar Cecilia i egenskap av Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare , med Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S), Staffan Danielsson (C) ledamot Försvarsutskottet och Bodil Ceballos (MP) ledamot Utrikesutskottet, om Sveriges förväntningar på … Läs mer här

(S)traffbeskattar Skaraborgs unga!

Fortsätt sänk trösklar för att fler unga Skaraborgare att komma in på arbetsmarknaden. Cecilia skriver tillsammans med moderata riksdagsledamöter Skaraborg, om att stärka unga Skaraborgares anställningsbarhet.   (S)traffbeskattar Skaraborgs unga! Vi är många som under lång tid väntat på besked från Socialdemokraterna kring vilken politik de vill föra. Förväntningarna var således högt uppskruvade inför deras vårbudgetmotion. Tyvärr kom förväntningarna på skam. Utöver den redan tidigare kända skattechocken på att anställa unga var beskeden få. (S) … Läs mer här

Cecilia (M) uppvaktas av Försvarsmaktsråd Skaraborg

Under onsdagen debatterades och beslutades den nya soldatarbetsrättslagen i Sveriges Riksdag. Den är efterlängtad och togs i stor politisk enighet. På plats i riksdagen fanns förutom Försvarsutskottet, representanter för Försvarsmaktsrådet Skaraborg. Leif Walterum (C), kommunalråd Skövde och Annelie Bjerkne, samhällsstrateg Skövde kommun, följde debatten med anledningen av att riksdagen i bred enighet kommit överens om den sista pusselbiten som reglerar anställningar för soldater i det nya försvaret. Försvarsmaktsrådet Skaraborg uppvaktade Riksdagens Försvarsutskott, som togs emot … Läs mer här

Cecilia (M) om EU:s stridsgrupper

I veckan fattar riksdagens Försvarsutskott fattar beslut om att Sverige våren  2015 skall vara ramnation för EU:s stridsgrupper, Nordic Battle Group, NBG 2015. Genom vår medverkan och vårt ledarskap i EU:s stridsgrupper tar Sverige ansvar för fred och säkerhet i och utanför vårt närområde. Stridsgruppernas snabbinsatsförmåga bidrar till EU:s möjligheter att hantera kriser, och stärker EU som global utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Det säger Cecilia, Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare efter dagens sammanträde med Försvarsutskottet. … Läs mer här

Cecilia (M) i Sveriges Radio

Cecilia intervjuas i Sveriges Radio God Morgon, om utnämningen av Sveriges nya Försvarsminister. Cecilia intervjuas i P4 Morgon i Sverige Radio Skaraborg om utnämningen av Försvarsminister. – Jag är oerhört glad över att vara förtroendevald representant i Sveriges riksdag, säger Cecilia. Hör Cecilia i Sveriges Radio här.

Cecilia (M) samtalar med Nammo Karlsborg

Företaget Nammo AB, den tredje största arbetsgivaren i Karlsborg tillverkar en ny miljövänlig, blyfri ammunition. Cecilia samtalar med försvarsindustriföretaget Nammo AB. Cecilia samtalar med ledningen för försvarsindustriföretagetNammo AB Karlsborg om arbetstillfällen och den nya miljövänliga ammunitionen. En stororder från Norge på en halv miljard, har beställts av blyfri ammunition som utvecklas i Karlsborg. – Försvarsindustriföretaget Nammo är intressant både som en stor arbetsgivare lokalt i Karlsborg och som en del i svensk säkerhetspolitik, säger Cecilia … Läs mer här

Cecilia (M) om nya droger i Sveriges Radio

Farliga men icke olagliga preparat måste kunna klassificeras snabbare, t ex narkotika. Cecilia samtalar med Radio Skaraborg om nya droger som drogerna Spice och den så s.k. Barbiedrogen. Cecilia (M) om nya droger i Sveriges Radio – Snabbare klassificering måste till för att snabbare kunna stoppa ny farliga men ej olagliga preparat, säger Cecilia. – Jag känner oro, inte minst unga år hem narkotiska preparat över nätet. – Alliansregeringen har påskyndat arbetet och vi måste … Läs mer här

Cecilia (M) ny ordförande i NATO-delegationen

Cecilia, Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare, utses under torsdagen av Sveriges Riksdag till ny ordförande för den svenska NATO-delegationen. Cecilia (M) ny ordförande i NATO-delegationen – Jag är glad över att erhålla förtroendet att leda den svenska NATO-delegationen, säger Cecilia Widegren (M). NATO:s parlamentariska församling fungerar sedan 1968 som ett forum för parlamentariker från NATO:s medlemsländer. Sedan 2003 är den svenska delegationen associerad medlem i församlingen som behandlar försvars- och säkerhetspolitiska frågor. – Sverige är … Läs mer här

Cecilia (M) samtalar med Da Capo Mariestad

Tillsammans med kollegor från alliansen samtalar Cecilia med ledningen samt styrgruppen vid universitetshantverksutbildningen Da Capo, Mariestad.  Sedan 2005 utbildar Göteborgs Universitet trädgårdsmästare, bygghantverkare och landskapsvårdare i Mariestad. Bild: Christer Winbäck (FP), Lars Elinderson (M), Annika Eclund (KD) och Cecilia Widegren (M),  och  framför nybyggnationen Murgården, Trädgårdsskolan, Mariestad.   Cecilia (M) samtalar med Da Capo Mariestad Cecilia samtalar med Da Capo om utbildning, praktik och forskning kring det offentliga kulturarvet. Da Capo pekar bl a på … Läs mer här

Straffbeskattning av unga Skaraborgare

(S) vill höja arbetsgivaravgifter för unga. Det är ett hårt slag mot unga Skaraborgare. Cecilia kommenterar (S) vårbudgetmotion i Skaraborgsmedia. Cecilia kommenterar (S)-vårbudgetmotion; Straffbeskattning av unga Skaraborgare (S) föreslår i sin vårbudgetmotion åtgärder som alliansregeringen redan har genomfört, därför blir det att slå in öppna dörrar. T ex nystartsjobb som direkt är riktat mot långvarigt arbetslösa unga och anställningsstöd. Oppositionen är splittrad. Inga gemensamma förslag presenteras, däremot är man överens om att höja skatten för … Läs mer här