Cecilia (M) om långtidsarbetslösheten som tas på allvar

Cecilia skriver tillsammans med Arbetsmarknadsutskottets ordförande, Tomas Tobé (M), om alliansregeringens satsningar för långtidsarbetslösa, bl a nystartsjobben som gett fler unga och äldre Skaraborgare chansen att nå arbetsmarknaden.  Tomas Tobé (M) och Cecilia; Vi tar långtidsarbetslösheten på allvar Vi är övertygade om att arbete är av största betydelse för människors liv. Inte bara för att deras privatekonomi förbättras, utan desto viktigare, deras välbefinnande och självkänsla. Utifrån den övertygelsen kommer vi att fortsätta driva arbetslinjen. Kampen … Läs mer här

Cecilia (M) i Svenska Dagbladet

Idag presenterar Cecilia regeringens beslut om effektivare försvarslogistik  som beslutas under torsdagen. Cecilia skriver i Svenska Dagbladet. Cecilia Widegren, Försvarsutskottets vice ordförande tillika gruppledare på Brännpunkt, Svenska Dagbladet. Läs artikeln här.   Effektivare försvarslogistik Idag presenterar alliansregeringen en proposition till Riksdagen om ytterligare effektiviseringar av försvarets logistikverksamhet. Syftet är att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet; förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad med utbildning, övning och anställning av soldater. Det är ett viktigt led i omställningen till ett … Läs mer här

Cecilia (M) samtalar med helikopterflottiljen

Samtal med Flygvapnets medarbetare, helikopterpiloter och tekniker på Malmslätt i Linköping för att höra om utmaningarna inom försvarets olika helikoptersystem. Från beslut till leverans tog det 1,5 år när alliansregeringen valde att köpa färdigutvecklad amerikansk Black Hawk. Bild: Cecilia (M) på Helikopterflottiljen, Malmslätt, Linköping Östergötland Cecilia och Stefan Caplan (M) båda riksdagsledamöter i Försvarsutskottet, samtalar med Flygvapnets medarbetare bl a Ställföreträdande Chef Helikopterflottiljen, Ulf Landgren om Försvarsmaktens olika helikoptersystem. Alliansregeringen fattade beslut för 1,5 år … Läs mer här

Cecilia (M) samtalar med Tingsrätten Skaraborg

Tillsammans med kollegor från alliansen samtalar Cecilia med bl a chefen för Skaraborgs Tingsrätt, Anna-Karin Lundberg och medarbetare. Efter sammanslagningsbeslutet har effektiviteten ökat, vilket skapar ökad rättstrygghet för Skaraborgare. Tillsammans med chefen för Skaraborgs Tingsrätt, Anna-Karin Lundberg samtalar Cecilia och allianskollegor om sammanslagningen av Skaraborgs tingsrätter, nämndemannasystemet och andra angelägna rättsfrågor. Hör Cecilia kommentera sammanslagningen i Radio Skaraborg, Skaraborg Direkt.

Cecilia (M) på bondefrukost i Skara

Alliansen och Cecilia uppvaktas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Skaraborg under frukostmöte i Skara. Lika villkor, djurskydd och växtskydd kom upp. Cecilia (M) på bondefrukost i Skara Cecilia och allianskollegor samtalar med LRF Skaraborg om angelägna frågor som lika villkor för Skaraborgs bönder, djur- och växtskyddsfrågor.

Cecilia (M) i samtal med amfibiesoldater

I veckan besökte moderata ledamöter i Riksdagens försvarsutskott, amfibieregementet Amf1 på Berga. Under ledning av Cecilia, samtalade ledamöterna med frivilligt rekryterade soldater som genomgår Försvarsmaktens grundutbildning. Läs mer om besöket här. Moderater besökte soldater på amfibieregementet I veckan besökte moderata ledamöter i Riksdagens försvarsutskott, amfibieregementet Amf1 på Berga. Under ledning av Cecilia Widegren, Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare, samtalade ledamöterna med frivilligt rekryterade soldater som genomgår Försvarsmaktens grundutbildning, GMU. Syfte är att känna hur den … Läs mer här

Cecilia (M) ute med Kustbevakningen!

Sjöövervakning, miljöbrott och oljeutsläpp; breda uppdrag har Kustbevakningen som Cecilia följde med i Stockholms inlopp häromdagen tillsammans med miljöpartiets Peter Rådberg. Cecilia (M) i samtal med Kustbevakningen! Civil militär samverkan är grunden för att klara bredare hotbilder mot Sverige. Dagligen, året runt, övervakar Kustbevakningen vårt territorium genom sjöövervakning, miljöbrott, oljeutsläpp, sjöfylleri, fiskerikontroller, sjösäkerhet, transporter m.m. Tillsammans med miljöpartiets Peter Rådberg var Cecilia ute med Kustbevakningen i Stockholms inlopp för att lära mer om deras arbete … Läs mer här

Cecilia (M) om vård av sjuka i TV4

Cecilia intervjuas i TV4 Skaraborg om omförsäkrade, att hjälpa sjuka att bli friskare. Fler insatser för den enskilde, medicinska som arbetslivsinriktad rehabilitering och samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Cecilia (M) om vård av sjuka i TV4 Se TV-inslaget här.

Cecilia och Försvarsministern i SvD om ny soldatlag

Alliansregeringen presenterar en bred överenskommelse för en om modern lagstiftning för soldatanställningar. Detta är den sista erforderliga pusselbiten för den historiska pågående försvarsreformen. Läs Försvarsminister Sten Tolgfors och Cecilia på Svenska Dagbladets Brännpunkt här. Bred överenskommelse om modern lagstiftning för soldatanställningar Alliansregeringen har kommit överens med Socialdemokraterna om den sista och erforderliga pusselbiten för den historiska pågående försvarsreformen. – Alliansregeringen har sökt aktivt stöd för en bred överenskommelse med Socialdemokraterna kring denna arbetsrättslagstiftning; ” Soldatanställningar … Läs mer här