SKATTEPOLITISK TALESPERSON

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Samhälle
Cecilia Widegren (M) och Tomas Tobé, partisekreterare (M) skriver i Dagens Samhälle om att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka landets socialsekreterare.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oroande-att-regeringen-verkar-slagit-sig-till-ro-25211

Så minskar vi trycket på socialtjänsten. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Samhälle
Cecilia Widegren (M) och Tomas Tobé, partisekreterare (M) skriver i Dagens Samhälle om att pressen på socialtjänsten och dess medarbetare måste minska omedelbart. I fjol kom 163 000 asylsökande till Sverige, varav 35 000 ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär en stor belastning på bland annat socialtjänsten. Dessutom behövs en översyn av socialtjänstlagen som idag är alltför detaljstyrande.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sa-minskar-vi-trycket-pa-socialtjaensten-24960

Ingen ska behöva dö av cancer i en vårdkö. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Nyheter
Det är oroväckande men viktiga verklighetsbeskrivningar och prognoser som Cancerfonden presenterar i sin årsrapport för 2016. Därför behöver nu kampen mot cancer skärpas, skriver Cecilia Widegren (M).
http://www.dn.se/debatt/repliker/ingen-ska-behova-do-av-cancer-i-en-vardko/

Det krävs en nationell strategi i kampen mot cancer. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Medicin
Cecilia Widegren (M) och Carl Johan Sonesson (M) regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen Skåne skriver tillsammans i Dagens Medicin, om cancer, vår tids folksjukdom och att mer behöver göras. En svag vänsterregering presenterar inga förslag på riksdagens bord och propositionslistan från socialdepartementet är tom. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/02/04/det-kravs-en-nationell-strategi-i-kampen-mot-cancer/

Äldre får nedskärningar med regeringens politik. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Samhälle
Regeringen och Äldreminister Åsa Regnér (S) fortsätter att bluffa om vänsterregeringens satsningar inom äldreomsorgen. Denna gång är bluffen dubbelriktad, skriver Cecilia Widegren och Margareta B Kjellin (M) i Dagens Samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/aeldre-far-nedskaerningar-med-regeringens-politik-21600

Reformförslagen finns – nu krävs politiskt ledarskap! Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Medicin
Den tidigare alliansregeringen tillsatte utredningen Effektiv vård, bland annat i syfte att ta fram nästa behövliga reformsteg för svensk hälso- och sjukvård. Det behövs, eftersom vården står inför fortsatt stora och växande utmaningar. Vi förväntar oss nu att regeringen snarast tar till sig förslag som stärker kvalitet för patienten och medarbetarnas utvecklingsmöjligheter.  http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/19/reformforslagen-finns–nu-kravs-politiskt-ledarskap/


Åtgärderna räcker inte. Skärp kampen mot cancer ytterligare! Cecilia Widegren (M) skriver i Aftonbladet

Cecilia Widegren (M) skriver tillsammans med Carl Johan Sonesson, regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen Skåne, på Aftonbladet Debatt om att den svaga vänsterregeringen inte lägger några nya förslag på riksdagens bord för att skärpa kampen mot cancer. Det duger inte. Sverige kan mer. http://www.aftonbladet.se/debatt/article22065844.ab

Regeringens neddragning äter upp IVO:s resurser. Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Nyheter
Det är dags för regeringen att prioritera stärkta resurser på uppföljning, och tillsyn av kvalitet i hälso- och sjukvården.
http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringens-neddragning-ater-upp-ivos-resurser/

När ska Wikström ta situationen på allvar? Cecilia Widegren (M) skriver i Dagens Medicin
Enorma folkvandringar leder till extraordinärt läge i den svenska
sjukvården och ändå står ansvarigt statsråd still. Orimligt, skriver Moderaternas Cecilia Widegren i Dagens Medicin. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/12/18/nar-ska-wikstrom-ta-situationen-pa-allvar/

Behovet av att få hjälp efter upplevelser under krig och flykt är stort. Cecilia Widegren (M) besöker Röda Korsets behandlingscenter i Skövde
De flyktingar som får behandling har ofta väntat i ett och ett halvt år.
http://www.falkopingstidning.se/article/lang-vantetid-for-att-fa-behandling/

Comments are closed.