WIDEGRENS VECKA

Cecilia Widegrens (M) engagemang 2015

Här redovisas endast den offentliga delen (pressinformationen) av Cecilias aktiviteter. Därutöver gör Cecilia en mängd andra aktiviteter som t ex budgetmöten, förhandlingsmöten, alliansmöten, moderatmöten, intern valplanering, företagarmöten etc.

Vecka 27

Almedalen. Visby. Cecilia deltager i flertalet seminarier, debatter, hearings, samtal kring framtidens vård och välfärd.

Trevlig sommar! Cecilia gör nedslag under sommaren och detta kan följas i sociala medier. Löpande rapportering återkommer till hösten.

Vecka 25

Måndagen den 15 juni
VARA. Konserthuset. Kväll. Vara kommunfullmäktige sammanträder.

Tisdagen den 16 juni
Stockholm. kl.09.00. Votering.
Stockholm. kl.11.00. Cecilia och moderaterna samtalar med omsorgens medarbetare på Kavat Vård, Birgerjarlsgatan.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. kl.18.00. Riksdagen. Votering.

Onsdagen den 17 juni
Stockholm. kl.09.00.  Cecilia företräder Moderaterna i den sista kammardebatten inför sommaruppehållet. ”Mer valfrihet i den nära vården” sänds direkt SvT.

Vecka 24

Tisdagen den 9 juni
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. kväll. Svenskt Näringslivs sommarmingel.

Onsdagen den 10 juni
Stockholm. Riksdagen. kl.09.00. Partiledardebatt. Direkt SvT.
Stockholm. Riksdagen. kl.16.00. Votering.

Torsdagen den 11 juni
VÄSTRA GÖTALAND. e m. Cecilia inbjuden att leda samtal om framtidens vård utmaningar och morgondagens medarbetare i vården hos Läkarförbundet.
GÖTENE. kväll. Centrumhuset. Kinnekullesalen. Cecilia leder samtal om moderaternas politik utveckling kring jobb och företagande på landsbygden.

Vecka 23

Måndagen den 1 juni
ESSUNGA. kl. 11.30. Hos expanderande företaget Eriksons Chark, för samtal om hur jobben blir fler och fler vägar till jobb tillsammans med moderaternas kommunalråd Daniel Andersson.

Tisdagen den 2 juni
Stockholm. Gjörwellsgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Allianspartiernas riksdagsgrupper sammamträder.

Onsdagen den 3 juni
Stockholm. Riksdagen. f m. Moderaterna och Alliansen håller tillsammans med Akademikerförbundet SSR hearing i riksdagens Skandiasalen om ”Ökad patientsäkerhet höjer vårdens kvalitet”.
Stockholm. Riksdagen. e m. Debatt och beslut ang. ökad patientsäkerhet genom legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer.
Stockholm. Riksdagen. kl.16.00. Votering.

Torsdagen den 4 juni
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl.a. ang. aktuella EU-ärenden.
Stockholm. Riksdagen. f m. Cecilia leder samråd mellan Socialkommittén, Moderata Seniors förbundsledning och Norska Höyres Seniorer.
Stockholm. Riksdagen. kl.16.00. Votering.
SKARABORG. KL.16.08. Cecilia deltar direkt i Sveriges Radios Eftermiddag samtal om ”Barn och ungas utsatthet” med bl a Majblommans Riksförbund.

Fredagen den 5 juni
VARA. hel dag. Konserthuset. Länsstyrelsen leder dialog om framtidens livsmedelsstrategi.

Vecka 22

Måndagen den 25 maj
Göteborg. hel dag. Besöker tillsammans med Riksdagens socialutskott bl. a. Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, öppna förskola för romska barn, Matteuskyrkan, socialkontoret i Angered m.m.

Onsdagen den 27 maj
Malmö. kl. 11.00. Cecilia talar på SKL och Folkhälsomyndighetens nationella konferens om Social Hållbarhet – för alla om framtidens vård.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. the Castle. kväll. Företagarna inbjuder till företagarseminarium.

Torsdagen den 28 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl.a. ang. ägarprövning av välfärdsverksamheter och legitimation för kuratorer.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Lördagen den 30 maj
MARIESTAD. Hel dag. Regionens hus. Moderaterna i Skaraborg håller förbundsstämma.

 Vecka 21

Tisdagen den 19 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a ang. vårändringsbudgeten.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 20 maj
Stockholm. Riksdagen. frukost. Överläggningar med Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattson Weiber.
Stockholm. Villagatan. Arbetslunch. Talar inför Läkarförbundet och Sjukhusläkarnas styrelser.
Riksdagen. kl.16.00. Votering.

Torsdagen den 21 maj
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl.a. ang. vårändringsbudgeten och legitimation för kuratorer.
Stockholm. Riksdagen. f m. Överläggningar med Läkarförbundets ordförande Heidi Steinsmyren.
Stockholm. Operaterrassen. Lunch. Deltager i tandläkarnas stämma.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas välfärdsgrupp sammanträder.
Stockholm. Villa Bonnier. kväll. Statsråden Åsa Regner och Gabriel Wikström inbjuder till överläggningar.

Vecka 19

Söndagen den 3 maj
SKARABORG. Sveriges Radio P1. Kaliber. kl. 12.00. Intervjuas i Sveriges Radios Kaliber ang. skärpning av djurrättsaktivistbrott, demokratihotet och stärkt skydd för de som drabbas.

Måndagen den 4 maj
LIDKÖPING. Rörstrandsområdet. kl.11.00. Hur skall jobben bli fler i Lidköping och Skaraborg. Rundabordssamtal med företagare och Tillväxt Lidköping. (separat inbjudan utgår)
VARA. M-lokalen. kväll. Moderaterna håller medlemskväll.

Tisdagen den 5 maj
Stockholm. Gjörwellsgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl. a  med ekonomisk politiske-talesperson Ulf Kristersson (M) om moderaternas vårmotion.

Onsdagen den 6 maj
Stockholm. Rosenbad. e m. Överläggningar med regeringen.
Stockholm. Riksdagen. kl.16.00. Votering.

Torsdagen den 7 maj – 14 maj
The Bay Area, USA. Talar, deltager och studieresa om förnyelsen av hälso- och sjukvård och omsorg.
Deltager bl. a i framtidens operationssal, patientnära tekniklösningar, Kaiser Health Systems, omsorg på framkant, talar på Democratic Party Conference om svensk och europeiska välfärdslösningar mm.

Vecka 18

Måndagen den 27 april
SKÖVDE. Skaraborgs sjukhus Skövde. kl.11.30. Huvudentrén. Deltager i Akademikerförbundet SSR Västra Götalands aktion för legitimation för kuratorer, som just nu behandlas i riksdagen som ett initiativ av allianspartierna. Ingela Fagerström, ordförande Västra Götaland agerar tillsammans med Cecilia. (separat inbjudan har utgått).

Tisdagen den 28 april
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl.18.00. Cecilia håller interpellationsdebatt med vårdminister Gabriel Wikström(S) om svikna vallöften.

Onsdagen den 29 april
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med Cancerfonden om nationell cancerstrategi.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 30 april
VARA. kväll. Cecilia håller traditionellt vårtal.

Vecka 17

Måndagen den 20 april
SKÖVDE. Gothia Science Park. e m. Deltager i årets försvarskonferens Skaraborg.
SKARA. Jula-hotellet. kväll. Talar på moderaternas medlemskväll om jobb och tillväxt i Skaraborg samt regeringens svikna löften.

Tisdagen den 21 april
Stockholm. f m. Socialutskottet i samtal med Läkemedels industriföreningen.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Stockholm. Franzéngatan 6. Moderaterna samtalar med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, om maten och landsbygden.

Onsdagen den 22 april
Stockholm. David Bagaresg. 5. kl. 08.00. Frukost-seminarium med Cancerfonden om nationell cancerstrategi.
Stockholm. Hornsgatan. e m. Överläggningar med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 23 april
Stockholm. Riksdagen. kl. 08.00. Frukost-samtal med Almega om jobbtillväxt.
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a ang. skärpta krav för patientsäkerhet och socialtjänsten, utskottsinitiativ.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Arbetslunch med tidningen Dagens Medicin.
Stockholm. e m. Stämma med Systembolaget.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Moderaternas välfärdsdgrupp möts.

Fredagen den 24 april
KVÄNUM, VARA. f m. Nästegårdsskolan. Samtal med elever och lärare.

Lördagen den 25 april
SKARA. Stadshotellet. f m. Moderaterna håller utbildning och Cecilia talar om välfärdens framtid, finansiering och kvalitetslyft.

Vecka 15

Tisdagen den 7 april
skriver i tidningen Expressen, Debatt, sidan 4, tillsammans med fackförbundet Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers samt Alliansens socialpolitiska talespersoner om ökad patientsäkerhet och inför legitimation för kuratorer i vården nu!
Stockholm. Gjörwellsväg. e m. Socialstyrelsen Rättsliga råd sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a partiordförande Anna Kinberg Batra.
Uppsala. kvällsmöte. Talar inför välfärdens kärna-vårdens medarbetare.

Onsdagen den 8 april
Stockholm. Riksdagen. kl 16.00. Votering bl a beslut om krafttag mot nya nätdroger, initiativ från M och Alliansen.

Torsdagen den 9 april
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a ang. skärpta krav för patientsäkerhet och socialtjänsten.
Stockholm. Riksdagen. e m. Gymnasieelever från Ålleberg, Falköping- riksdagsledamöter för en dag.
Stockholm. Riksdagen. e m. Debatt i riksdagens kammare och hälso- och sjukvård. Sänds direkt i SvT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 10 april
FALKÖPING. Arbetsförmedlingen. Stora Torget 5. kl.11.00. Samtal med Arbetsförmedlingens medarbetare om utmaningar för fler jobb, verktyg och resurser. Vad krävs. Moderaterna Skaraborg samtalar om hur jobben i Skaraborg skall bli fler.

Vecka 13

Måndagen den 23 mars
VARA. Konserthuset. 09.30. Deltager i Lantbrukarnas Riksförbunds stämma.
SKÖVDE. Högskolan. kl. 14.00. Alliansen Skaraborg överlägger med Högskolan Skövde bl. a ang. yrkeslärarutbildningen.

Tisdagen den 24 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a om framtidens hälso- och sjukvård..
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Umeå. Universitetssjukhuset. kväll. Cecilia samtalar med ambulanspersonalen m fl. om framtidens akutvård.

Onsdagen den 25 mars
Umeå. Universitetssjukhuset. f m. Cecilia samtalar med vårdpersonal om framtidens vård.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Piratförlaget. kväll. premiär på deckarförfattarinnan Kristina Appelqvist nya bok.

Vecka 12

Måndagen den 16 mars
SKARA. Julahotellet. kväll. Moderaterna Skaraborg håller medlemsmöte.

Tisdagen den 17 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a med barn- och äldreminister Åsa Regnér.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 18 mars
Stockholm. Myntkabinettet. frukost. Nationella Häststiftelsen och Ridsportförbundet håller frukostmöte om framtidens hästjobb.
Stockholm. Riksdagen. e m. Gymnasieelever från De la Gardie, Lidköping, är riksdagsledamöter hos Cecilia för en dag.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 19 mars
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 20 mars
SKÖVDE. Scandic Billingen. f m. Hotell-ledningen och branschorganisationen Visitas presenterar hur höjning av arbetsgivaravgifterna slår mot hotell- och restaurangnäringen i Skaraborg. moderaterna Skaraborg samtalar om hur jobben i Skaraborg skall bli fler. Media välkomnas att ta del av konsekvenser, kl 09.30 (separat inbjudan).

Lördagen den 21 mars
SKARA. Stadshotell. f m. Moderaterna i Skaraborg håller tal- och debatt utbildning, Cecilia talar.

Vecka 11

Måndagen den 9 mars
Stockholm. Rosenbad. e m. Samråd ang. strategin för antibiotikaresistens.
VARA. M-lokalen. e m. Moderaterna i Vara möts ang. kampanjer.
TIBRO. Bowlinghallen. kväll. Moderaterna i Tibro håller årsmöte som Cecilia talar om ”Nya Moderaternas förnyelsearbete”.

Tisdagen den 10 mars
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.
Östersund. Grand Hotell. kväll. Talar inför Jämtlands moderaterna om välfärdens förnyelsearbete.

Onsdagen den 11 mars
Östersund. Jämtlands sjukhus. f m. Samtalar med vårdpersonal på barn-, forsknings-avdelning och projektet ”ny operationssal”.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 12 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a med Läkemedelsverket och behandling av socialtjänstfrågor.
Stockholm. Riksdagen. lunch. Samtal med välfärdsföretaget Attendo ang. framtidsutmaningar.
Stockholm. Riksdagen. kl.14.00. Frågestund. Direkt i SVT. Bl. a med statsrådet Wikström om valfrihet i vården.
Stockholm. Hasseludden. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
GÖTENE. Centrumhuset. kväll. Moderaterna i Götene håller årsmöte och Cecilia talar om ”Nya Moderaternas förnyelsearbete”.

Fredagen den 13 mars
Stockholm. Riksdagen. f.m. Moderaternas talespersoner -skuggregering- överlägger i aktuella politiska frågor.
SKÖVDE. Arena Skövde. Lunch. Ung företagsamhet och samtal kring entreprenörskap och företagsamhet.

 Vecka 10

Tisdagen den 3 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 4 mars
Stockholm. Armémuseum. e m. Välfärdens utmaningar – sex  dimensioner presenteras och diskuteras bl a med Leading Health Care.
Stockholm. Riksdagen. e m. Sällsyntas Dag, seminarium kring sällsynta diagnoser.
Stockholm. Riksdagen. kl 16.00. Votering.
Stockholm. Sveavägen. kväll. Branschorganisationen Visitas håller arbetsmiddag ang utmaningar och inte minst arbetsgivaravgifter för unga.

Torsdagen den 5 mars
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl a om nya nätdroger och familjeklassning.
Stockholm. Riksdagen. kl. 12.00. Debatt och beslut ang människors valfrihet. Direkt i SVT.
Stockholm. Riksdagen. kl. 14.00. Frågestund. Direkt i SVT. Statsministern.

 Vecka 8

Måndagen den 16 februari
LIDKÖPING. Skaraborgs sjukhus. f m. Besök och samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.
MARIESTAD. Avonova vårdcentral. kl.10.00. Besök hos välfärdens medarbetare i den nära vården.
VARA. Kökets Hus, Kvänum. kl.18.00. Moderaterna i Vara håller årsmöte som Cecilia leder och talar

Tisdagen den 17 februari
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 18 februari
Stockholm. Riksdagen. e m. Överläggningar med Svenska Läkarförbundet ang. vårdens framtidsutmaningar.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Alliansen håller idémöte om framtidsutmaningar i vård och omsorg.

Torsdagen den 19 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a information från Folkhälsomyndigheten.
Stockholm. Riksdagen. kl.14.00. Frågestund. Direkt i SVT. Bl. a med statsrådet Wikström om valfrihet i vården.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.
Stockholm. Riksdagen. kväll. Moderaternas utvecklingsgrupp om skola, vård och omsorg, håller framtidsmöte.

Vecka 6 och 7

Måndagen den 2 februari
VARA. M-lokalen. kväll. Moderaterna håller medlemsmöte.

Tisdagen den 3 februari
Stockholm. Nalen. kl. 09.00. Deltager i vårdseminarium ”Hälso- och sjukvårdens viktiga paradigmskifte.
Stockholm. City Conference. kl. 13.00. Deltager i vårdseminarium ”En samling för jämlik hälsa”.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner – skuggregering – överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff och kl. 16.00 Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder bl a med partisekreterare Tomas Tobé.

Torsdagen den 5 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder ang vårdval och anhörigstöd.

Fredag-Söndag 6-8 februari
Hälsingland. Besök och talar på konferens; gruppboende, hos aktiva seniorer, sjukgymnastkonferens om ”Hälsa för alla” och (M)-seminarium m fl.

Måndagen den 9 februari
Hudiksvall. Besök på frivillig organisationers Second handbutik och i äldrevården.

Tisdagen den 10 februari
Stockholm. Gjörwellsgatan. e m. Socialstyrelsens Rättsliga Råd sammanträder ang adoptioner m m.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner-skuggregering-överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Torsdagen den 12 februari
Stockholm. Riksdagen. f m. Socialutskottet sammanträder bl. a ang. assistansersättningar och dess uppföljning..
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Måndagen den 16 februari
MARIESTAD. Avonova vårdcentral. f m. Besök hos välfärdens medarbetare i den nära vården.
VARA. Kökets Hus, Kvänum. kl. 18.00. Moderaterna i Vara håller årsmöte som Cecilia leder.

Vecka 4 och 5

Måndagen den 19 januari
SKÖVDE. Blå hallen. kväll. Lantbruksdebatt Skaraborg.

Tisdagen den 20 januari
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Votering ang. misstroendeförklaring.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner- skuggregering- överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 21 januari
Stockholm. Hornsgatan 20. Arbetslunch och e m. Moderaterna håller SKL-seminarium om framtidens vård.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas socialkommitté sammanträder.
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Torsdagen den 22 januari
Stockholm. Riksdagen. f.m. Socialutskottet sammanträder ang. vårdval och Riksrevisionens granskning om äldre.
Täby. Täby Park. e.m. Moderaterna håller utvecklingskonferens inför mandatperioden.

Fredagen den 23 januari
Täby. Täby Park. f.m. Moderaterna håller utvecklingskonferens inför mandatperioden.

Lördagen  den 24 januari
LIDKÖPING. Lidbeckska huset. f.m. Moderaterna Ungdomsförbundet, MUF, Skaraborg håller distriktsstämma.

Måndagen den 26 januari
LIDKÖPING. Sjukhuset. e.m. Samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.
SKARA. Jula-hotellet. kväll. Moderaterna håller medlemsmöte

Tisdagen den 27 januari
Stockholm. Riksdagen. kl. 13.00. Votering ang. misstroendeförklaring.
Stockholm. Riksdagen. e m. Moderaternas talespersoner- skuggregering- överlägger i aktuella politiska frågor.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Alliansgruppledarträff.
Stockholm. Riksdagen. e.m. Moderaternas riksdagsgrupp sammanträder.

Onsdagen den 28 januari
Stockholm. Riksdagen. kl. 16.00. Votering.

Fredagen den 30 januari
FALKÖPING. Sjukhuset. f.m. Samtal med välfärdens kärna – vårdens medarbetare.

 

Comments are closed.